AKTUALNO

23. 9. 2022

Digitalna preobrazba nujna tudi na področju okolja

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence jubilejnega 50. Geodetskega dneva, tradicionalnega strokovnega posveta strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora. ž Dogodek z naslovom Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru organizirata Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo v sodelovanju z Ministrstvom za ...
22. 8. 2022

Poročilo o okolju 2022

Vlada je sprejela Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022. Poročila o okolju nastajajo ciklično, praviloma vsake štiri leta, z njimi pa spremljamo stanje narave in okolja, sledimo izvajanju začrtane državne politike njunega varstva ter načrtujemo politike okolja in druge povezane politike.
28. 7. 2022

Odpravljene tri kršitve s področja okolja

Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila 3 kršitve - zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zaradi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, nenotifikacije predpisov v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa ter nenotifikacije predpisov glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu ...
21. 7. 2022

Dobrodošli tudi vsi, ki ste odgovorni za papirologijo glede kemikalij

Pomembno za svetovalce za kemikalije
20. 7. 2022

Tudi pri sežigu odpadkov v sežigalnici Pfaffenau na Dunaju nastanejo odpadki. Kaj naredijo z njimi?

Zadali smo si cilj, da bodo vrednosti onesnaževalcev v ljubljanski sežigalnici nižje od objektov Pfaffenau in Spittelau na Dunaju," je na predstavitvi ideje o sežigalnici v Ljubljani pred dobrim tednom poudaril Marko Agrež iz Energetike Ljubljana. Z županom Zoranom Jankovićem sta izpostavila, da bodo v sežigalnici uporabili najnovejšo tehnologijo ...
21. 6. 2022

Pomembni roki, ki jih določa novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Glavni roki, ki jih morate upoštevati po novem ZVO-2:13.10.2022 (v šestih mesecih po uveljavitvi ZVO-2) morajo obstoječi predelovalci in zbiralci odpadkov ter trgovci in posredniki odpadkov, ki imajo odpadke v fizični lasti, ministrstvu sporočiti podatke o tem, ali imajo lastninsko pravico nad nepremičninami in premičninami za opravljanje ...
14. 6. 2022

Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega,

Pobudo so vložili družba, ki je imetnica okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD) za upravljanje skupnega sistema upravljanja s komunalno in ne komunalno odpadno embalažo ter imetnica odločb o potrditvi skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, z odpadnimi nagrobnimi svečami in z odpadnimi baterijami in akumulatorji (v nadaljevanju ...
16. 5. 2022

15. maj - svetovni dan podnebnih sprememb

Slovenija je pri doseganju zastavljenih podnebnih ciljev pred velikimi izzivi. Naš skupni cilj je, da do leta 2050 postanemo podnebno nevtralna družba. Za blaženje podnebnih sprememb je nujno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Za prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji je ključno krepiti odpornost na vplive podnebnih sprememb in učinkovito sistemsko izvajanje ...
05. 5. 2022

11. maj 2022, od 10.00 do 12.00 preko ZOOM povezave: Kaj novega, s poudarkom na odpadkih, prinaša novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič (Environ, d.o.o.)Brezplačno za naročnike portala e-Okolje
22. 4. 2022

22. april -svetovni dan Zemlje

Prvi Dan Zemlje je bil 22. aprila 1970. Leta 1969 je na Unescovi konferenci v San Franciscu, mirovni aktivist John McConnell predlagal dan spomina na Zemljo, ki bi se praznoval na prvi pomladni dan 21. marca 1970. Ta dan je bil kasneje potrdil Generalni sekretar OZN U Thant. Mesec dni ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.