Branko Kosi

univ. dipl. inž. str.

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str., je od oktobra 1996 zaposlen v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o kot svetovalec poslovodstva, pred tem bil v Mariborski livarni Maribor. Prvi projekt je bil uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Sodeloval je pri pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije mehansko-biološke obdelave ter avtomatizacije sortiranja odpadkov. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala. Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje. Ves čas tudi aktivno sodeluje pri vsebini in oblikovanju cen in cenikov s področja izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki. Posledično pozna vse zahteve in zadrege aktualne zadevne zakonodaje.

Nazaj