dr. Mojca Kos Durjava

Dr. Mojca Kos Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 20 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja in vodi ekotoksikološki laboratorij. Je strokovnjak za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno direktivo in uspešno vodi nacionalne in mednarodne aplikativne in raziskovalne projekte iz omenjenega področja. Je nominirana predstavnica RS v strokovni skupini za oceno tveganja za nanodelce na Evropski agenciji za kemikalije v Helsinkih. Predavala je na številnih seminarjih doma in v tujini.