Kontrolna mapa ADR

Postopkovniki, preglednice, primeri, vzorci in zakonodaja za dosledno izpolnitev obveznosti posameznih udeležencev pri prevozu nevernega blaga in odpadkov

6232-poslovna.png
Poslovna izdaja
Cena: 248,00 EUR
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Cena ne vsebuje posodobitev in nadgradenj.

Poslovna izdaja vključuje:
 • Dostop do portala e-Okolje
 • Online priročnik
 • Online praktični vzorci
 • Tiskana izdaja
 • x Posodobitve eno leto
 • x Nadgradnje eno leto

Tiskano izdajo vam pošljemo po pošti.

Z uporabo dokumentov boste:

6232-poslovna.png
 • delovali zakonsko skladno – s preglednicami boste zadostili zakonodaji glede pravilnega označevanja in pakiranja ter uporabili vzorce za takojšnjo uporabo;
 • prihranili čas – glede na svojo vlogo v procesu prevoza nevarnega blaga vas bodo postopkovniki vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • imeli na enem mestu zbrano in urejeno ADR dokumentacijo – kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo odlagate vso dokumentacijo, kar vam omogoča trajno shranjevanje in celovit pregled;
 • varni pred sankcijami – kazen za neustrezno ravnanje pri prevozu nevarnega blaga znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

1. 7. 2019 je skrajni rok za uporabo novega ADR, ki je začel veljati 1. 1. 2019.

 1. 15 novih UN številk, ki se nanašajo predvsem na predmete s snovmi določenega razreda nevarnosti
 2. Dopolnjene zahteve za prevoz nevarnega blaga v strojih in napravah (UN 3363)
 3. Preureditev razreda 8 (jedke snovi) in poenostavitev uvrščanja jedkih zmesi
 4. Navajanje dodatnih podatkov v prevozni listini pri prevozu manjših količin (po poglavju 1.1.3.6 ADR)
 5. Številne nove in dopolnjene posebne določbe v poglavju 3.3
 6. Nova navodila za pakiranje v poglavju 4.1
 7. Preureditev razdelka o nalepkah nevarnosti
 8. Uvedba oplaščenih jeklenk in še ostale.

Poostren nadzor inšpekcije, ki jih v vaši organizaciji zanima predvsem:

Kdo je varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga?

Ali ima veljaven certifikat?

Ali so bili podatki o imenovanju varnostnega svetovalca javljeni na pristojno ministrstvo? Seznam nevarnega blaga (po UN številkah, razredih, embalažnih skupinah)

Razen teh novosti je za vse vas pomembno, da:

 • prepoznate nevarno blago,
 • v primeru nesreče ustrezno ukrepate,
 • poznate in upoštevate obveznosti in odgovornosti, ki jih nalagajo določbe ADR ter
 • svoje prevoze organizirate na način, da izkoristite olajšave in tako znižate svoje prevozne stroške!

Da boste delovali povsem v skladu z zakonodajo, smo v sodelovanju s strokovnjaki s področja ADR posebej za vas pripravili zbirko obveznih dokumentov ADR.

Strokovnjaki so prepričani, da je ta mapa obvezen pripomoček vsakega ADR svetovalca in ostalih, ki so vpleteni v prevoz nevarnega blaga in odpadkov.

Začnite uporabljati priročnik še danes

in izboljšajte svoje poslovanje