Evropska komisija sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo

04. 6. 2020

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo

Sprejeti akcijski načrt bo eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi.

Načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov doseči, da bi se z ustrezno zasnovo in proizvodnjo izdelkov uporabljeni viri čim dlje obdržali v gospodarstvu EU. S tem bi gospodarstvo omogočilo okolju prijazno prihodnost, bilo bi konkurenčnejše, obenem pa bi uvajalo nove pravice za potrošnike.

Da bodo trajnostni izdelki postali pravilo v EU, ukrepi med drugim določajo, da bo zasnova izdelkov, danih na trg, morala zagotavljati njihovo daljše trajanje, lažjo ponovno uporabo in recikliranje. Med drugim bo prepovedano uničenje neprodanega nepokvarljivega blaga.

Ukrepi so namenjeni tudi krepitvi vloge potrošnikov, saj bodo ti imeli dostop do zanesljivih informacij o vprašanjih, kot sta popravljivost in trajnost izdelkov, da bi lažje sprejemali okoljsko trajnostne odločitve. Potrošniki bodo lahko uveljavljali tudi „pravico do popravila“.

Več na: Akcijski načrt za krožno gospodarstvo

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.