Glavne ugotovitve Forumove online strokovne konference

27. 10. 2020

13. oktobra je preko aplikacije ZOOM potekala že 11. strokovna konferenca

Na konferenci je predavalo osem strokovnjakov, udeležilo se je je 42 udeležencev iz gospodarstva, raziskovalnih institucij in komunalnih podjetij. Program konference je priložen.Program 11. strokovne konference

Glavni sklepi konference:

  1. Trenutna situacija, povezana z COVID-19, nas je tudi na področju ravnanja z odpadki še bolj prisilila, da gremo v digitalizacijo tudi na tem področju, saj vpliva na optimizacijo poslovanja, ima pozitiven okoljski vpliv in je v skladu s spremenjeno potrošniško miselnostjo. K temu nas spodbujajo tudi finančni produkti – spodbude v okviru prihajajoče nove finančne perspektive 2021-2027 in finančne spodbude SID banke ter Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.
  2. Podjetja morajo brezpogojno preiti iz linearnega v krožni poslovni model, zato morajo procesi v smeri manj odpadkov, reciklaža in ponovna uporaba odpadkov prednjačiti. Za zgled so nam lahko številni uspešni primeri tudi v slovenskem prostoru, ob tem pa podjetja za prehod v krožno gospodarstvo lahko koristijo tudi finančne spodbude.

Člani SRIP-Krožno gospodarstvo in sploh udeleženci so s konferenco pridobili predvsem:

  • Vpogled o zakonodajnih usmeritvah;
  • Napotke za prehod v krožni poslovni model, predvsem na primeru konkretne predstavitve praks uspešnih podjetij;
  • Možnost partnerskega sodelovanja z raziskovalci iz avstrijske univerze v Leobnu;
  • Obvestilo, kje in kako lahko koristijo finančna sredstva za prehod v krožno gospodarstvo;
  • Možnost diskusije in posvetovanj tudi po konferenci – na podlagi našega kontakta (okolje@zfm.si) in kontakta predavateljev.

Maribor, 13.10.2020 Pripravila: mag. Medeja Brglez, vodja projekta

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.