Inšpekcijski nadzor

17. 5. 2022

V Generalni policijski upravi načrtujejo novo skupino za preiskovanje okoljske kriminalitete

Z dvema večjima okoljskima aferama smo se spopadali v zadnjem letu, obe pa sta še brez epiloga. Tako lansko onesnaženje z odpadnim blatom kot svinčena sadra na Koroškem pred dvema mesecema sta okoljski kriminal izjemnih razsežnosti, ki ga poganjajo dobri zaslužki in bojazen je, da bo tega še več.Dobro ...
16. 5. 2022

Inšpektorja za okolje opravila izredni inšpekcijski nadzor v Melaminu

O nesreči v zunanjem rezervoarskem skladišču Melamina d. o. o., so iz podjetja, ki je SEVESO obrat (obrat večjega tveganja za okolje) takoj obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. V petek, 13. maja je bil v podjetju opravljen izredni inšpekcijski nadzor.Do nesreče naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v ...
16. 5. 2022

Po požaru izredni inšpekcijski nadzor okoljskega inšpektorja v Belinki

Po požaru v Belinki Perkemije d. o. o., v Ljubljani, je inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor opravil izredni inšpekcijski nadzor v Belinki Perkemija d. o. o., ki je obrat SEVESO (obrat večjega tveganja za okolje).Okoljski inšpektor je dan po požaru v Belinki Perkemiji d. o. o., v Ljubljani ...
16. 5. 2022

Organizacija Global Plastic Watch razvila novo orodje, ki s pomočjo satelitskih posnetkov in umetne inteligence locira odlagališča plastičnih odpadkov in določi njihovo oddaljenost od vodnih poti

Tako imajo oblasti informacijo o tem, katera odlagališča so kritična in predstavljajo še posebej veliko tveganje za okolje. EU je sicer med največjimi izvozniki plastičnih odpadkov, ki se znajdejo na prav takšnih odlagališčih tretjega sveta. Med desetimi največjimi izvozniki plastike je šest članic EU, med njimi tudi Slovenija, je pisalo ...
09. 5. 2022

Analiza Inšpektorata glede izvoza in uvoza odpadkov v letu 2021

Količina izvožene odpadne plastike v 2021 je bila v primerjavi z letom 2020 kar za 43% manjša, prav tako se je ta količina v dežele Daljnega vzhoda drastično zmanjšal. Povečal se je uvoz odpadkov (prevladujejo odpadne kovine in nekovine)
04. 1. 2022

Nadzor nad odvajanjem komunalnih odpadnih vod

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je ena od izvornih pristojnosti občin. Občine so dolžne zgraditi javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Za vse aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 populacijski enot (PE) bi občine morale zagotavljati zbiranje komunalne odpadne ...
04. 1. 2022

Nadzori prevzemanje komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) v okviru Inšpektorata za okolje in prostor je letos izvedla kar nekaj nadzora z namenom, da prerpeči prekomerno kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe ter s tem negativne učinke na naravo.
23. 12. 2021

Nadzori 15 lokacij nezakonitega zbiranja in razgrajevanja izrabljenih motornih vozil

Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) je v letošnjem letu skupaj s Policijo, predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) izvedel usmerjeno akcijo poostrenih nadzorov 15 lokacij v osrednji Sloveniji, na katerih nezakonito zbirajo in 'predelujejo' motorna vozila.
09. 12. 2021

Nadzor nad ravnanjem centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so izrazile dvom, da jim izvajalci javnih služb ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže ter da jo klasificirajo kot odpadek, ki ga lahko sami prodajo naprej. Zato so so inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in ...
26. 11. 2021

Kakšno je spoštovanje predpisov, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu skupaj s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) izvedel usmerjeno akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev glede vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, vodenjem evidenc o dajanju embalaže v promet in poročanju o embalaži, dani v promet.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.