Novosti

30. 3. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor podaljšuje roke za oddajo obveznih okoljskih poročil

Po novem bo treba poročati v roku dveh mesecev po preklicu izrednih ukrepov
26. 3. 2020

Vprašanja v zvezi z vodo v času pandemije koronavirusa

Bistvene informacije glede pitne, bazenske in odpadne vode v času pandemije koronavirusa
26. 3. 2020

Ravnanje z odpadki v času pandemije koronavirusa

Priporočila MOP in NIJZ
30. 1. 2020

Poostreni nadzori obratov in naprav, ki predstavljajo tveganje za okolje

Nadzori obratov in naprav z vidika okoljskega tveganja
14. 1. 2020

Spremembe na področju podzemne vode

Začeti je veljal Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS št. 77/2019 z dne 20.12.2019). Več na:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3382?sop=2019-01-3382
14. 1. 2020

Spremembe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Sprejeta je bila Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19 z dne 27. 12. 2019). Več na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951
21. 11. 2019

Novi Pravilnik o monitoringu kakovosti tal

monitoring kakovosti tal

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.