Novosti

31. 8. 2020

Spreminjata se Zakon o varstvu okolja ter Uredba o odpadkih

Novosti se nanašajo predvsem na ureditev prenehanja statusa odpadkov, na ureditev pojmov, kot so:obdelava odpadkov, predelava odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje odpadkov in snovna predelava; novosti na področju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter proizvajalčeve razširjene odgovornosti.Konkretna predstavitev teh pomembnih novosti bo za vas zajeta na našem portalu ...
18. 8. 2020

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Novosti na področju odpadne električne in elektronske opreme
20. 7. 2020

Ukinja se nadzor mejnih vrednosti v nekaterih odpadkih

Problematika vgrajevanja odpadkov v gradbene materiale
16. 7. 2020

Pomen digitalizacije za krožno gospodartsvo

Zasedanje Sveta EU za okolje
01. 6. 2020

Mnenje MOP glede ukrepov za učinkovitejšo gradnjo in glede vplivov na okolje

Učinkovitejša gradnja in vplivi na okolje
04. 5. 2020

Preprečevanje nakopičene odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe

Ukrep po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.