1.1.2021: spremembe pri čezmejnem pošiljanju odpadne plastike

04. 1. 2021

Sklep Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) C(2001)107/final o prehodu odpadkov namenjenih za predelavo preko meja.

Po 1. januarju 2021 bo režim pošiljanja odpadne plastike, za katerega je treba upoštevati zakonodajo s področja pošiljanja odpadkov, spremenjen. Pripravljena ali posodobljena je tudi vrsta smernic in dokumentov z navodili.

Na štirinajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije, 10. maja 2019, so sklenili, da se v nadzorne mehanizme Baselske konvencije vključijo tudi nekateri plastični odpadki, ki jih do sedaj ni bilo. Te dodatne vrste odpadkov, ki bodo po novem pod nadzorom, so vključene v prilogi II in VIII h Konvenciji. Iz obveznosti nadzora so po novem izključene le tiste vrste plastičnih odpadkov, ki so namenjene za recikliranje in jih je zaradi njihove sestave preprosto reciklirati. Pogoj je, da so odpadki namenjeni za recikliranje na okolju prijazen način in skoraj brez onesnaženja in drugih vrst odpadkov. Ti odpadki pa so vključeni v Prilogo IX h Konvenciji. Tako so se dejansko spremenile priloga II, priloga VIII in priloga IX k Baselski konvenciji.

Navedene spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2021. Njihov namen pa je:

  • izboljšanje kontrole pošiljk plastičnih odpadkov preko meja,
  • spodbujanje okoljevarnega ravnanja z njimi in
  • zmanjšanje nezakonitega pošiljanja odpadkov preko meja.

Več na: Čezmejno pošiljanje odpadne plastike

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.