25.9.2020: Nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

28. 9. 2020

Uradni list RS št. 29/2020 z dne 25.9.2020

Uredba spodbuja načela krožnega gospodarstva.

S spremembo Uredbe o odpadkih se spreminja 8. člen veljavne Uredbe o odpadkih. Sprememba uredbe ureja pogoje prenehanja statusa odpadka, vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, vsebino okoljevarstvenega dovoljenja ter vsebino načrta ravnanja z odpadki.

Prav tako Uredba spreminja definicijo nekaterih pojmov, kot so: obdelava odpadkov, predelava odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje odpadkov in snovna predelava.

O konkretnejših spremembah bo mag. Katja Buda spregovorila na naši konferenci 13. oktobra.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.