Novosti

28. 9. 2020

25.9.2020: Nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Uradni list RS št. 29/2020 z dne 25.9.2020
31. 8. 2020

Spreminjata se Zakon o varstvu okolja ter Uredba o odpadkih

Novosti se nanašajo predvsem na ureditev prenehanja statusa odpadkov, na ureditev pojmov, kot so:obdelava odpadkov, predelava odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje odpadkov in snovna predelava; novosti na področju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter proizvajalčeve razširjene odgovornosti.Konkretna predstavitev teh pomembnih novosti bo za vas zajeta na našem portalu ...
18. 8. 2020

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Novosti na področju odpadne električne in elektronske opreme
20. 7. 2020

Ukinja se nadzor mejnih vrednosti v nekaterih odpadkih

Problematika vgrajevanja odpadkov v gradbene materiale
16. 7. 2020

Pomen digitalizacije za krožno gospodartsvo

Zasedanje Sveta EU za okolje
01. 6. 2020

Mnenje MOP glede ukrepov za učinkovitejšo gradnjo in glede vplivov na okolje

Učinkovitejša gradnja in vplivi na okolje

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.