Novosti

14. 1. 2020

Spremembe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Sprejeta je bila Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19 z dne 27. 12. 2019). Več na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951
14. 1. 2020

Spremembe na področju podzemne vode

Začeti je veljal Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS št. 77/2019 z dne 20.12.2019). Več na:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3382?sop=2019-01-3382
21. 11. 2019

Novi Pravilnik o monitoringu kakovosti tal

monitoring kakovosti tal

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 10. 2019

Problematika skladiščenja nevarnih odpadkov

Skladiščenje nevarnih odpadkov

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2019

Razširjena odgovornost proizvajalcev

Razširjena odgovornost proizvajalcev

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2019

1. mednarodna konferenca o krožni embalaži

krožna embalaža

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 9. 2019

Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki

Gradbeni in kosovni odpadki

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 9. 2019

Nova Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.