Dodatek za delavce, ki v izrednih razmerah opravljajo dejavnosti ravnanja z odpadki in pogrebno dejavnost

08. 4. 2020

Služba ravnanja z odpadki v izrednih razmerah

Komunalna podjetja so upravičena do povračila za čakanje na delo in izplačila mesečnega kriznega dodatka za delavce, ki so dodatno izpostavljeni v času epidemije (pogrebna služba, odpadki)

RAZLAGA:

Na podlagi 33.člena MEGA korona zakona so vsi delodajalci, upravičenci iz MEGA korona zakona, oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

Delodajalci izplačajo v tem obdobju vsakemu zaposlenemu, ki dela (sem šteje tudi delo na domu) in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Zakon ne postavlja drugih pogojev. Logično pa je, da bo pri izplačilu potrebno upoštevati dejansko prisotnost na delu. Delavec, ki je bil v določenem mesecu na letnem dopustu ali v bolniškem staležu, za ta čas kriznega dodatka ne prejme oz. njegovega sorazmernega dela ne prejme.

Vir: Poslovni nasveti v času koronavirusa

https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Va%C5%A1a-vpra%C5%A1anja-in-odgovori#107912702-veljavnost-zakona--in-splona-vpraanja

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.