Obvezno poročanje o količini embalaže, dane na slovenski trg

21. 11. 2019

poročanje o embalaži

Letos marca je med malimi podjetji in podjetniki ter kmetovalci završalo. V praksi je zaživela superbirokracija s poročanjem ministrstvu za okolje in prostor oziroma njeni agenciji za okolje (ARSO) o praktično vsaki škatli, embalaži, ki gre v Sloveniji prvič v promet. (Finance, 25.9.2019).

Sprememba uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017) določa novo obveznost vpisa v evidenco in poročanja o količini embalaže za obstoječe embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Poročanje je bilo obvezno že za leto 2018. Do 31.3.2020 bo treba poročati za leto 2019, kar zahteva celoletno vodenje evidenc.

V zvezi s poročanjem o količini embalaže je veliko vprašanj. Ključni vprašanji, na katera morate poznati odgovora, sta:

- Kaj pomeni "dajati embalažo v promet"?

- Ali damo embalirano blago ali embalažo v promet ali prvič uporabimo?

Šele, ko si odgovorimo na ti dve vprašanji, lahko začnemo voditi evidenco o dajanju embalaže v promet in pravilno poročamo.

Vabimo vas na praktično delavnico ravno v zvezi s to problematiko, ki bo 13. decembra 2019 od 9.00 do 13.30 v Brezovici pri Ljubljani.

Več na: DELAVNICA

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.