Poostreni nadzori obratov in naprav, ki predstavljajo tveganje za okolje

30. 1. 2020

Nadzori obratov in naprav z vidika okoljskega tveganja

Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje in elektroenergetski inšpektorji ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, tudi inšpektorji Urada za kemikalije, so vsak iz svojega področja, v letu 2019, izvedli 239 skupnih nadzorov obratov oziroma zavezancev z napravami, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje, zaradi česar morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in delovati v skladu z njim. V akciji sodeluje tudi ARSO, ki zavezancem z napravami, ki predstavljajo tveganje za okolje, izdaja okoljevarstvena dovoljenja.

Inšpektorji so z usmerjeno akcijo poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) naprave ali obrata, začeli po sklepu Vlade RS, 1. septembra 2018. Inšpektorji so tedensko izvedli nadzor v petih obratih. Do konca leta 2018 so opravili nadzor pri 70 zavezancih. V letu 2019 so opravili nadzore pri 239 zavezancih, v letošnjem letu bodo do 1. septembra, ko se bo akcija zaključila opravili še   poostrenih nadzorov 165 imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-01-28-lani-opravljenih-239-poostrenih-nadzorov-obratov-in-naprav-ki-predstavljajo-doloceno-tveganje-za-okolje/

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.