Problematika skladiščenja nevarnih odpadkov

23. 10. 2019

Skladiščenje nevarnih odpadkov

"V Sloveniji zberemo letno preko 3.000 ton nevarnih komunalnih odpadkov, večino le teh preko občinskih Zbirnih centrov in komunalnih podjetij, ki so po zakonodaji dolžna za te odpadke tudi poskrbeti.

V Sloveniji imamo 212 občin, vendar še vse niso poskrbele za lastne zbirne centre, nekatere so to področje medsebojno tudi združile-predvsem manjše na določenih regionalnih področjih.

Zbirni centri so vsekakor priložnost in izziv; izziv predvsem v smislu varnega obvladovanja tovrstne infrastrukture, varnega v smislu prevzemanja-ravnanja-skladiščenja v centru kakor tudi priprave odpadkov za pooblaščenega prevzemnika odpadkov. Prav tu se srečujemo z največjimi težavami, saj upravljavci teh centrov temu posvečajo premalo pozornosti, pristop k problematiki je nestrokoven, hitro se pojavi pomanjkanje prostora za skladiščenje, v takih razmerah pa se z ozirom na nakopičeni nevarnostni potencial na enem mestu lahko pogosto pripetijo nezgodne situacije. Zadnje čase je evidentno znatno povečanje nezgod-požarov v Sloveniji na objektih ravnanja z odpadki, ki pa se prav tako dogajajo z nenevarnimi odpadki". Drago Mir, Saubermacher.

To je le ena izmed problematik, o katerih bo tekla beseda na strokovnem posvetu OKOLJSKI IZZIVI 2020 dne 29. novembra od 9.00 do 13.30 v PH Uniji v Brezovici pri Ljubljani. Več:

TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.