Razširjena odgovornost proizvajalcev

30. 09. 2019

Razširjena odgovornost proizvajalcev

Proizvajalec s sedežem v Republiki Sloveniji mora biti vpisan v register proizvajalcev, za katere velja PRO.

Register je del informacijskega sistema o PRO.

Vpis v register:

  • pridobitev uporabniške pravice do dostopa
  • vpis podatkov
  • vpis podatkov o proizvodih, ki jih daje na trg RS
  • podatek o tem, ali obveznost izpolnjuje samostojno ali je pristopil k skupnemu izpolnjevanju obveznosti v organizacijo

V enem mesecu od vpisa v register mora vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja ali skleniti pogodbo z organizacijo.

Z novostmi Zakona o varstvu okolja, ki so v fazi sprejema, bo tudi to področje podvržene spremembam. O novostih vas obvestimo na portalu www.e-okolje.si ter na posvetu Okoljski izzivi 2020, ki bo potekal 29. novembra 2019. Z veseljem vas obvestimo o podrobnostih.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.