Spremembe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

14. 1. 2020

Sprejeta je bila Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19 z dne 27. 12. 2019). Več na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.