Spremembe na področju podzemne vode

14. 1. 2020

Začeti je veljal Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS št. 77/2019 z dne 20.12.2019). Več na:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3382?sop=2019-01-3382

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.