Spreminjata se Zakon o varstvu okolja ter Uredba o odpadkih

31. 8. 2020

Novosti se nanašajo predvsem na ureditev prenehanja statusa odpadkov, na ureditev pojmov, kot so:

obdelava odpadkov, predelava odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje odpadkov in snovna predelava; novosti na področju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

Konkretna predstavitev teh pomembnih novosti bo za vas zajeta na našem portalu in v strokovnem priročniku ter izvedena na naših izobraževalnih dogodkih.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.