Zaradi porasta števila okuženih je treba ponovno upoštevati pravilno ravnanje z "okuženimi" odpadki

16. 7. 2020

Navodilo Ministrstva za okolje in prostor

Ravnanje z odpadki v gospodinjstvih, kjer osebe kažejo znake okužbe

Po navodilih Ministrstva za okolje in prostor morajo okužene osebe in osebe, ki kažejo znake covid-19, vse svoje odpadke, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebno zaščitno opremo zdravstvenega osebja (na primer v primeru obiska bolnika), odložiti v plastično vrečko za smeti. Le-to je treba tesno zapreti tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.