Okoljske dajatve

22. 9. 2022

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Avtor: Alen Kitek
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljsko dajatev, ki je prihodek proračuna RS, obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad ...
22. 9. 2022

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Avtor: Alen Kitek
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18, 168/20, 44/22 – ZVO-2, 84/22, 104/22 in 118/22) je začela veljati 1. avgusta 2018. Z uveljavitvijo te uredbe je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka ...
16. 9. 2022

Okoljska dajatev zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Avtor: Alen Kitek
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10), ki je pričela veljati 1. junija 2005 nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava RS (FU RS), v okviru FU RS pa Finančni urad Kranj, Oddelek ...
16. 9. 2022

Okoljska dajatev zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

Avtor: Alen Kitek
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09) se okoljska dajatev plačuje od 1. januarja 2008 za onesnaževanje okolja, ki je posledica uporabe hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju: HOS), ki nastajajo pri uporabi organskih topil ...
16. 9. 2022

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže

Avtor: Alen Kitek
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08,19/10, 68/17, 82/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljska dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor ...
16. 9. 2022

Okoljska dajatev zaradi nastajanja izrabljenih gum

Avtor: Alen Kitek
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06) se okoljsko dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006.  Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja Finančna uprava RS, v okviru FU RS pa FU ...
16. 9. 2022

Okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod

Avtor: Alen Kitek
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezne vrste okoljske dajatve, plačnike ...
16. 9. 2022

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Avtor: Alen Kitek
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino ter način njenega obračunavanja in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance in plačnike okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.