Okoljske dajatve

14. 9. 2018

Predogled vsebine

Na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), ki je ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.