Pitna voda

03. 5. 2021

Izzivi upravljanja voda v okviru prilagajanja na podnebne spremembe

Neformalno zasedanje ministrov za okolje
23. 3. 2021

Svetovni dan voda 2021: Cenimo vodo

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi in ...
02. 2. 2021

2. februar - svetovni dan mokrišč

Zagotavljanje pitne vode in ohranjanje vodnih virov
15. 9. 2020

Vodno dovoljenje

Raba vode je lahko splošna (za pitje, kopanje, drsanje, potapljanje ali za druge osebne potrebe) ali posebna. Za rabo vode, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin in podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja, koncesije oziroma posebno rabo vode evidentirati. Izvaja se izključno samo ...
24. 6. 2020

Načrt delovanja v izrednih razmerah

Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih dogodkov
08. 6. 2020

Nova pravila za vnovično uporabo odpadne vode

Resolucija Evropskega parlamenta
03. 6. 2020

Razvoz pitne vode v cisternah

Ali naj gasilci, ki razvažajo pitno vodo in so certificirani za dezinfekcijo in razvoz pitne vode, komunalnemu podjetju posredujejo vse ustrezne certifikate in prav tako obrazce o izpolnjevanju ustreznih postopkov dezinfekcije, polnitve in iztoka pitne vode na določenem mestu? Jih je treba posebej nadzorovati?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 12. 2019

Vzpostavitev nadzora za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode

Vpliv pitne vode na zdravjeNadzor kakovosti pitne vode spremlja poleg vseh aktivnosti tudi vzorčenje pitne vode. Z vzorčenjem se potrjuje pravilnost postopkov od črpanja oz. zajemanja vode, priprave vode, distribucije vode vse do pipe uporabnika. Glede na določbe Pravilnika o pitni vodi določamo mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre.Mikrobiološki ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.