Vodno dovoljenje

Predogled vsebine

Raba vode je lahko splošna (za pitje, kopanje, drsanje, potapljanje ali za druge osebne potrebe) ali posebna. Za rabo vode, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin in podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja, koncesije oziroma posebno rabo vode evidentirati. Izvaja se izključno samo na način, za namen in v mejah, za katere je bila pridobljena ali je bila evidentirana, in jo lahko uporablja samo imetnik vodne pravice oz. upravičenec do evidentirane posebne rabe vode.
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.