Predlagana in sprejeta zakonodaja

18. 10. 2021

Predlagana Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor, dana v medresorsko usklajevanje in na SVZ 14.10.2021
18. 10. 2021

Predlog predpisa: Zakon o varstvu okolja

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog dan v vladno proceduro 13.10.2021
21. 9. 2021

Pravilnik v pripravi: Pravilnik o spremembi pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Predlagatelj: Ministrstvo za zdravje.Komentiranje omogočeno do 26.9.2021.Več na: Pravilnik
21. 9. 2021

Uredba v pripravi: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostorKomentiranje omogočeno do 1.10.2021.Njen namen je olajšanje aktivnosti investitorjev in izvajalcev del na gradbiščih.Več na: UREDBA
30. 8. 2021

Uredba v pripravi: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Komentar se lahko odda do 13.9.2021.
25. 8. 2021

nova Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Vlada je izdala Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov.Objavljeno v Uradnem listu št. 131/2021 z dne 20.8.2021.
19. 8. 2021

Kaj se pričakuje od novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki bo v kratkem sprejet?

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) prinaša nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi na področju varstva okolja, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki.
17. 8. 2021

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Uradni list RS št. 125/2021 z dne 30.7.2021

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.