Predlagana in sprejeta zakonodaja

22. 9. 2022

PREDLAGANI pravilnik o dopolnitvah pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo 9.9.2022. 21.9.2022 parafiran in odposlan.Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
22. 9. 2022

PREDLAGANI Zakon o podnebnih spremembah

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.
20. 9. 2022

SPREJETA Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Uradni list RS št. 120/2022 z dne 16.9.2022
20. 9. 2022

Od 1. julija 2022 dalje je treba pri obračunu okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne EEO upoštevati novi seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske (EE) opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev - Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2022.
12. 9. 2022

PREDLAGANA Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o embalaži in odpadni embalaži

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.9.9.2022 predložen v vladni postopek. 12.9.2022 uvrščena na sejo DT.
07. 9. 2022

PREDLAGANI Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.
07. 9. 2022

PREDLAGANI Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj: Ministrstvo za zdravje.
07. 9. 2022

PREDLAGANA Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odpadkih

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.
23. 8. 2022

Nova pravila glede poročanja podjetij o trajnosti: začasni politični dogovor Sveta in Evropskega parlamenta

Direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti spreminja direktivo o nefinančnem poročanju iz leta 2014. Uvaja podrobnejše zahteve glede poročanja in zagotavlja, da morajo velika podjetja poročati o vprašanjih trajnostnosti, na primer o okoljskih, socialnih in človekovih pravicah ter dejavnikih upravljanja.Direktiva o poročanju o trajnostnosti uvaja tudi zahtevo o zanesljivosti ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.