Predlagana in sprejeta zakonodaja

20. 1. 2022

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Uradni list RS, št. 32/99, 41/04 – ZVO-1 in 76/17 – ZVISJV-1)
04. 1. 2022

31.12.2021: Uredba o spremembi uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Uradni list RS št. 208/2021 z dne 30.12.2021
16. 12. 2021

Evropska komisija je sprejela predlog nove direktive EU za boj proti okoljskemu kriminalu

Cilj predloga je zagotoviti učinkovitejše varstvo okolja z obvezo držav EU, da sprejmejo nove kazenskopravne ukrepe.
13. 12. 2021

Uredba o spremembah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10.12.2021
02. 12. 2021

Ključne spremembe, novosti in izboljšave, ki jih prinaša ZVO-2

Celovita ureditev ravnanja z odpadki – dosedanja zakonska ureditev je bila podnormirana, večino pravil so določali podzakonski predpisi. ZVO-2 zdaj področje odpadkov ureja celovito, hkrati pa z novo ureditvijo bistveno deregulira in poenostavlja upravne postopke, povezane z odpadki (predvsem z zbiranjem odpadkov). Dosedanja ureditev v Uredbi o odpadkih je namreč zahtevala ...
26. 11. 2021

26.11.2021: sprejet Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

DZ je danes s 84 glasovi ZA sprejel Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg.
18. 11. 2021

Osnutek Uredbe o opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

Osnutek Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov – v javno obravnavoPredlog Ministrstva za okolje in prostor
02. 11. 2021

Predlog novega zakona o varstvu okolja pripravljen za obravnavo na vladi

Ministrstvo za okolje in prostor je danes med gradiva za obravnavo na seji vlade uvrstilo predlog novega zakona o varstvu okolja. Ta med drugim na novo ureja področje proizvajalčeve razširjene odgovornosti in določa, da lahko za skupinsko izpolnjevanje obveznosti v primeru posameznega toka odpadkov skrbi le ena organizacija, ki deluje ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.