Predlagana in sprejeta zakonodaja

23. 6. 2022

PREDLAGANA uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor.
16. 6. 2022

Predlagana Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Komentiranje je omogočeno. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor.
06. 6. 2022

SPREJETA Uredba o odpadkih

31.5.2022 dana v objavo za Uradni list. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostorUradni list RS št. 77/2022 z dne 31.5.2022Uredba začne veljati 14. junija 2022.
03. 6. 2022

SPREJETA Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije

Uredba velja od 28.5.2022. Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13.5.2022
30. 5. 2022

Predlagana Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor; V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.30.5.2022 predlog predložen v vladni postopek.
26. 5. 2022

PREDLAGANA uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

25.5.2022 dana Uredba v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodaje. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Komentiranje omogočeno.
24. 5. 2022

PREDLAGANA Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.