29.1.2021: Nova Uredba o odlagališčih odpadkov

02. 2. 2021

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29.1.2021

Namen Uredbe je doseči čim hitrejši prehoda na krožno gospodarstvo, zagotovitev postopnega zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo. Obravnava zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju obratovanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka.

Ta uredba določa tudi pravila za skladiščenje odpadkov z živim srebrom, pravila ravnanja in druge pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču.

Več na: Nova Uredba o odlagališčih odpadkov

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.