Od 1. julija 2022 dalje je treba pri obračunu okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne EEO upoštevati novi seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev

20. 9. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske (EE) opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev - Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2022.

Seznam EE opreme prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2022 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Odpadki/Seznam_EEO_KN_2022.xls), ki ga objavljamo v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev, je osnova za obračunavanje okoljske dajatve od 1. julija 2022 dalje.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje EE opremo ter prenosne baterije in akumulatorje v promet v Republiki Sloveniji in je proizvajalec EE opreme, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja električno in elektronsko opremo ali proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev.

Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2022, vključuje tudi prikaz sprememb seznama, in sicer glede na zadnji predhodno objavljeni seznam iz leta 2019.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.