Predlagana Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije

11. 5. 2022

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog podan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

6.5.2022 uvrščeno na sejo DT.

11.5.2022 je Predlog parafiran in odposlan.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.