SPREJETA Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

06. 6. 2022

Uradni list RS št. 67/2022 z dne 13.5.2022

S to uredbo se podrobneje predpisuje izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: državna javna služba), določa način njenega opravljanja, pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov, druge elemente, pomembne za opravljanje državne javne službe, ter finančno jamstvo za opravljanje dejavnosti državne javne službe.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.