Uredba o vrstah dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega

19. 12. 2018 | Avtor: mag. Vilma Fece

Predogled vsebine

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) je prenašala v naš pravni red Direktivo Sveta 96/61/EC (24.9.1996) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, 10. 10. 1996), konsolidirano v Direktivo 2008/1/ES Evropskega ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.