Aktualna vprašanja z odgovori glede kemikalij

24. 1. 2022

Ocena tveganja za delo s prahom

Na kakšen način pa lahko ocenimo prah, ki je nevaren, ima MV, pa varnostni list zmesi/snovi nima H- stavkov ? (primer. kremen)

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 1. 2022

Omejitev varnostnih listov

Ali obstaja omejitev glede varnostnih listov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 1. 2022

Kdaj lahko varnostni list zavrnemo?

Ali lahko zavrnemo varnostni list od proizvajalca/dobavitelja, če njegova sestava ni pravilna? Namreč, običajno dobivamo nepopolne varnostne liste. Največ težav imamo, da nam pošiljajo varnostne liste v angleškem jeziku ter pri sestavi zmesi navajajo, na primer, da ni 100% sestave ali piše, kadar se uporabljajo glede na trenutno vedenje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 1. 2022

Dostava varnostnega lista v slovenskem jeziku

Ali mi mora dobavitelj dostaviti varnostni list v slovenskem jeziku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 12. 2021

Svetovalec za kemikalije v podjetju

Ali mora imeti podjetje, ki uporablja nevarne kemikalije, svetovalca za kemikalije?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 12. 2021

Standardi za osebno varovalno opremo

Dobavitelj v varnostnem listu za zmes ni navedel standardov za osebno varovalno opremo. Napisal nam je, da moramo sami narediti oceno tveganja in predpisati osebno varovalno opremo. Ali lahko zahtevamo, da mora dobavitelj v točki 8.2 navesti standarde za osebno varovalno opremo, ali moramo res to narediti sami?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 12. 2021

Postopanje glede vnosa 40% žveplove kisline

Kako postopati, ko se podjetje na novo registrira (pridobi stalno dovoljenje za promet za vnos npr. Sulfuric acid – 40 %, CAS 7664-93-9, iz EU- Anglija)? Kaj je potrebno glede UFI/PCN?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 12. 2021

Snov v varnostnem listu je nenevarna, na ECHA strani pa lahko tudi nevarna

V varnostnem listu imamo snov razvrščeno kot nenevarno. Ampak ob preverjanju na ECHA strani smo ugotovili, da za to snov obstajata dve harmonizirani razvrstitvi (nenevarna – naša in nevarna - sum na kancerogenost, dražilno ter druge nevarnosti). Znano je, da proizvajalec v takem primeru raje registrira snov kot nenevarno, ima manj težav ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2021

Učinkovitost biocidnega proizvoda

Katere študije učinkovitost biocidnega proizvoda potrebujemo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2021

Ocena tveganja v primeru odpadkov

Kaj v primeru, če ne govorimo o čistih snoveh in se ocena kreira za branžo, ki se ukvarja z odpadki? In včasih ne vemo točno, s kakšno mešanico imamo opravka?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.