Aktualna vprašanja z odgovori glede kemikalij

23. 6. 2022

Dostava varnostnega lista strankam, ki nimajo sedeža v EU

Naše podjetje, ki ima sedež v EU in izpolnjuje merila iz 31. člena Uredbe REACH, dobavlja snovi in zmesi. Ali moramo strankam, ki nimajo sedeža v EU, posredovati varnostni list?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 6. 2022

Število previdnostnih stavkov na etiketi

Ali je število previdnostnih stavkov (P-stavkov) na etiketi omejeno?
16. 5. 2022

REACH in igrače

Pri proizvodnji izdelkov (igrač) uporabljamo mehčalce (DBP) v količini, ki je višja od koncentracije 0,1 % m/m. Ali smemo takšne igrače dati na tržišče?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 4. 2022

Prijava v SCIP-bazo za tekstil

Za proizvajalca avtomobilov dobavljamo tekstil za avtomobilske sedeže. Omenjeni tekstil vsebuje več kot 0,1 % m/m SVHC-snovi. Ali moramo tudi mi narediti prijavo v SCIP-bazo podatkov ali to naredi samo proizvajalec avtomobila?
Samo za aktivne naročnike:
22. 4. 2022

Izdaja varnostnega lista kupcu

Kdaj moram za kupca izdelati varnostni list?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2022

Obvezna registracija snovi - UVCB snovi

Kot podjetje za reciklažo imamo opraviti z UVCB-snovjo. Po veljavnih kriterijih smo ugotovili, da snov ni ista (identična) kot že registrirana. Prav tako nimamo na voljo informacije v zvezi z 31. in 32. členom Uredbe REACH. Ali moramo v smislu Uredbe REACH to snov registrirati?
12. 4. 2022

Prijava ročaja krmila v SCIP bazo podatkov

Smo proizvajalec otroških koles. Ročaj krmila, ki je iz plastike, vsebuje več kot 0,1 % m/m mehčalca, ki se uporablja pri proizvodnji plastike. Ali moramo izdelek prijaviti v SCIP-bazo podatkov in katere informacije moramo posredovati?
28. 3. 2022

Obveznost dobave varnostnega lista

Odjemalcu smo dobavili neplinsko zmes, ki vsebuje 2 masna % snovi (posamezna koncentracija), ki se uvršča med kožne alergene kategorije 1. Odjemalec želi varnostni list za to zmes. Ali smo mu dolžni posredovati varnostni list?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 3. 2022

Oddaja letnega poročila za kemikalije

Za katere kemikalije je treba oddati letno poročilo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 3. 2022

Meritve delovnega okolja

Ali se meritve delovnega okolja izvajajo za nevarne snovi v vsakem primeru ali le pri navedenih mejnih vrednostih?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.