Poročanje o količini embalaže, dani na slovenski trg

09. 9. 2021

Ključna vprašanja glede pridobitelja embaliranega blaga

Prosim, če mi lahko razjasnite pojem »pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo«. Gre za končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja iz 34. člena razveljavljene Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. ta oseba ni proizvajalec (ne daje ebaliranga blaga na trg, ampak ga pridobi/uvozi izključno za lastno uporabo v ...
03. 6. 2021

Vpis v evidenco in poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji

Vpis v evidenco proizvajalcev ter poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži
19. 4. 2021

Določila nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21) in začne veljati 24.4.2021

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 3. 2021

Primeri embalaže, dane v promet, in obveznost poročanja

Nek izdelek, blago ali neko surovino lahko:- izdelamo sami,- uvozimo iz tujine ali- kupimo od slovenskega proizvajalca.Poglejmo primere in si razjasnimo, v katerih primerih gre za dajanje embalaže v promet in posledično poročanje o tej embalaži, dani v promet. primer: če izdelek ali surovino izdelamo sami in embaliramo v ...
19. 3. 2021

Osebe, ki dajejo embalažo v promet

Kdo so embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci embalaže in pridobitelji embalaže
24. 2. 2021

Razlika med komunalno in nekomunalno odpadno embalažo

Odpadno embalažo se deli glede na vir nastanka in prevzemnika odpadkov na:- odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, in - odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek. Kako ju razlikujemo?Glede na mesto nastanka lahko rečemo, da komunalna odpadna embalaža nastaja pretežno v gospodinjstvih, nekomunalna odpadna embalaža pa nastaja pri opravljanja dejavnosti ...
24. 2. 2021

Razlika med primarno, sekundarno in terciarno embalažo

Primarna ali prodajna embalaža so kozarci, vrečke, konzerve, steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali vsebujejo osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu, ter varujejo blago pred poškodbami in onesnaženjem. Prodajna embalaža so tudi:- predmeti, ki se jih šteje ...
04. 3. 2020

Pojasnila uredbe

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) V Uradnem listu št. 35 je bila dne ...
20. 3. 2019

Novo za naše naročnike: primeri poročanja o količini embalaže

Primer: Trgovski centerV trgovini prodajajo marmelado v steklenih kozarcih s kovinskim pokrovom in papirno etiketo. Za poročanje o količini embalaže, dane v promet, je dolžno podjetje, ki to marmelado proizvaja in jo je dalo v promet (prodalo trgovcu). Če bi trgovec prodajal marmelado pod lastno blagovno znamko, je za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 2. 2019

Obvezno poročanje o masi embalaže, dane v promet

POROČANJEDo 31. 3. 2019 morajo VSI, brez izjem, ki dajejo embalažo v promet na slovenski trg in niso plačniki OKOLJSKE DAJATVE, prvič poročati na ARSO.Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa tudi, da bodo morala registriranapodjetja, ki dajejo embalažo v promet, poročati o masi ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.