Embalaža in poročanje o količini embalaže, dani na slovenski trg

04. 4. 2022

Definicija proizvajalca - osebe, ki daje embalažo ali embalirano blago na trg

Proizvajalci so tisti, ki dajejo embalirano blago ali embalažo na trg (izraz ni vezan na proizvodnjo). Med te sodijo:embalerji,pridobitelji embaliranega blaga,proizvajalci ali pridobitelji servisne embalaže alituje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS.
21. 2. 2022

Poročanje o dajanju embalaže na trg

KDO?Proizvajalec (na podlagi evidence) Obveznost poročanja o dajanju embalaže na trg v RS se izvaja štirikrat letno, in sicer za: 1). oktober, november in december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta,2). januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta,3). april, maj in junij ...
18. 2. 2022

Definicija embalaže in kategorije

Embalaža so vsi proizvodi iz kakršnega koli materiala, ki se jih uporablja za to, da vsebujejo blago (od surovin do končnih izdelkov), ga obdajajo ali držijo skupaj, za zaščito blaga, ravnanje z njim, dostavo in predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika embaliranega blaga ali potrošnika. Embalaža so tudi nevračljivi ...
17. 2. 2022

Vodenje evidence o dajanju embalaže v promet

Uredba o embalaži in odpadni embalaži predpisuje, da morajo proizvajalci za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po teh embalažnih materialih: papir in karton, plastika les, železo in jeklo, aluminij, steklo ...
15. 2. 2022

Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet

POZOR: ni treba za tiste proizvajalci (embalerji, pridobitelji blaga in proizvajalci in pridobitelji embalaže), ki so bili že vpisani po 10. a členu stare uredbe. Vsi že vpisani pa morajo v aplikaciji Embalaža s klikom na Dopolnjevanje in spreminjanje podatkov v evidenci proizvajalcev posodobiti oziroma sporočiti vsako spremembo vrste dejavnosti ...
15. 2. 2022

Izjava o skladnosti embalaže

Izjava o skladnosti je v novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21 in 208/21) opredeljena v 12. členu, v katerem je navedeno, da proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže dokazujeta izpolnjevanje zahtev iz 8. do 11. člena te uredbe za proizvedeno oziroma uvoženo embalažo ...
26. 10. 2021

Ključni datumi za poročanje o količini embalaže, dane na slovenski trg

Po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9.4.2021)
09. 9. 2021

Ključna vprašanja glede pridobitelja embaliranega blaga

Prosim, če mi lahko razjasnite pojem »pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo«. Gre za končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja iz 34. člena razveljavljene Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. ta oseba ni proizvajalec (ne daje ebaliranga blaga na trg, ampak ga pridobi/uvozi izključno za lastno uporabo v ...
19. 4. 2021

Določila nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21) in začne veljati 24.4.2021

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.