Pomembno o evidenčnih listih

14. 3. 2018

Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame, potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov v Sloveniji.

Kdo so osebe, ki so na evidenčnem listu:

–         POŠILJATELJ ima lahko status:

 • Izvirni povzročitelj
 • Zbiralec
 • Predelovalec/odstranjevalec

–         PREVOZNIK:

 • Izberi prevoznika
 • Uporabi pošiljatelja
 • Uporabi prevzemnika

–         PREVZEMNIK ima lahko status:

 • Zbiralec
 • Predelovalec/odstranjevalec


 • Za vsako pošiljko odpadkov je treba zagotoviti evidenčni list. Dovoljeni so tudi skupni evidenčni listi.
 • Pošilja odpadkov je količina odpadkov iste št. odpadkov, ki je v enem dnevu oddana od istega pošiljatelja do istega prevzemnika.
 • En evidenčni list se lahko izdela za več pošiljk odpadkov, ki so v istem dnevu oddani isti osebi, če je prevoznik isti.
 • Skupni evidenčni list se lahko izdela za pošiljke odpadkov, ki se jih v obdobju 30 zaporednih dni oddaja isti osebi in gre za istega prevoznika.
 • Evidenčni list se mora potrditi v IS odpadki.
 • Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim elektronskim popisom potrdita pošiljatelj in prevzemnik odpadkov.
 • Pošiljatelj potrdi EL ob oddaji pošiljke odpadkov, skupni evidenčni list pa ob oddaji zadnje pošiljke odpadkov.
 • Prevzemnik odpadkov potrdi EL najpozneje 15. dan po prevzemu odpadkov, skupni EL pa 15. dan po prevzemu zadnje pošiljke odpadkov. 
 • Prevzemnik odpadkov lahko z enim elektronskim podpisom hkrati potrdi več EL – paketno pošiljanje odpadkov.
 • Povzročitelj odpadkov, ki je njihov izvirni povzročitelj, in ni registriran uporabnik IS - Odpadki, mora dati pisno pooblastilo prevzemniku odpadkov.
 • Prevzemnik odpadkov pa mora povzročitelju, ki je izvirni povzročitelj in ni registriran uporabnik IS – Odpadki, v 30 dneh posredovati kopijo veljavnega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki.
 • EVIDENČNI LISTI – nevarni odpadki
 • Nevarni odpadki morajo biti med prevozom opremljeni s kopijo EL, lahko v elektronski obliki.
 • Pošiljatelj mora pred začetkom prevoza nevarnih odpadkov pošiljko opremiti s kopijo izpolnjenega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki. To mora narediti prevzemnik odpadkov, če je pošiljatelj izvirni povzročitelj in ni registriran v IS-Odpadki.

Vir: gradivo Brigite Šarc s seminarja Priprava in oddaja poročil o odpadkih, 14.3.2018

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.