Vodenje evidenc o odpadkih

14. 3. 2018

Izvirni povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

  1. O nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja
  2. O začasno skladiščenih odpadkih
  3. Odpadkov, ki jih obdeluje sam
  4. Odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, in
  5. Odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Evidenca mora biti vodena tako, da :

  • je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi;
  • ločeno za vsak kraj nastajanja odpadkov posebej.

Evidenco se mora za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.

Evidence ni treba voditi izvirnemu povzročitelju, ki je:

  1. posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali
  2. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti ne nastanejo nevarni odpadki ali nastane manj kot deset ton odpadkov ali v posameznem koledarskem letu zaposluje manj kot deset oseb, ne glede na vrsto zaposlitve.

V evidenco  ni treba vnašati odpadkov, za katere je v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posamezno vrsto odpadkov, za izvirnega povzročitelja določeno obvezno prepuščanje zbiralcu.

Vir: Gradivo Brigite Šarc s seminarja Priprava in oddaja poročil o odpadkih, 14.3.2018

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.