Ravnanje z odpadki

15. 12. 2021

Tudi plastenke in pločevinke kmalu kot povratna embalaža?

V Eko krogu poudarjajo, da se kavcijski sistem kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek ...
17. 11. 2021

Odpadna električna in elektronska oprema iz dejavnosti

16 02 09* Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB 16 02 10* Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena z njimi in ni navedena v 16 02 09 16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike, HCFC, HFC 16 02 12* Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest 16 02 ...
15. 11. 2021

Kaj dejansko spada med gradbene odpadke ?

Med gradbene odpadke sodijo :   17 01 Beton, opeke, ploščice in keramika 17 01 01 Beton 17 01 02 Opeke 17 01 03 Ploščice in keramika 17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in ...
15. 11. 2021

Obveznosti proizvajalcev, potrošnikov in distributerjev glede odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA električne in elektronske opreme (EE-OPREME)     Odgovornost za zagotavljanje ustreznega in pravilnega ravnanja z EEO in OEEO imajo proizvajalci EEO, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo na daljavo, opremo prvič dajo na trg Republike Slovenije. Pri tem velja, da se za proizvajalca šteje: proizvajalce ...
15. 11. 2021

Odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev

Električna in elektronska opremo je oprema, ki je za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje, in oprema za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj. OEEO iz gospodinjstev je OEEO, ki prihaja iz gospodinjstev, in OEEO, ki prihaja iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter ...
04. 10. 2021

Povezava med nevarnim odpadkom in ADR določili

Na tem mestu želimo še podati pojasnilo glede nevarnih odpadkov, ADR določil in čezmejnih pošiljk.ADR je mednarodni sporazum in velja v celotni Evropski uniji popolnoma enako. Pri tem je pomembno, da mora v primeru čezmejne ADR pošiljke POŠILJATELJ nevarnega blaga ADR stavek v prevoznem dokumentu zapisati tudi v enem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2021

Priporočila za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitorNa gradbišču pridobljen nenevarni zemeljski izkop se lahko pod določenimi pogoji brez OVD ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah nastalih odpadkovČe za ...
14. 9. 2021

Obveznosti investitorja

Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiščuZa ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Ustrezno mora ravnati z zemeljskim izkopom, ločeno skladiščiti nastale odpadke, ...Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadkiPotrebo njegove izdelave določa 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.