Ravnanje z odpadki

03. 5. 2021

Določitev številke odpadku v primeru odpadnih kovin

02 01 10 Odpadne kovine 12 01 01 Opilki in ostružki železa 12 01 02 Prah in delci železa 12 01 03 Opilki in ostružki barvnih kovin 12 01 04 Prah in delci barvnih kovin 12 01 05 Drobci in ostružki plastike 12 01 13 Odpadki iz varjenja 16 01 ...
15. 4. 2021

Razvrščanje gradbenih odpadkov

Obvestilo Evropske Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov (2018/C 124/01)
07. 4. 2021

Odpadki se dražijo - zakaj?

Prevladujoča dejavnika - krožna ekonomija in z njo apel Evropske komisije k reciklaži odpadkov v okviru EU, epidemija koronavirusa (kar vpliva na povečano porabo plastike) ter poslovanje družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2021

Med epidemijo številne nepravilnosti pri odlaganju odpadkov.

Veste, kam sodijo zobne ščetke, posteljnina, čevlji, cigareti, jajčna lupina?
19. 3. 2021

Skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah

Za skladiščenje nevarnih tekočin se uporablja Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Nepremične posode so: - nepremični rezervoarji, - nepremične posode in - bazeni ali lagune. Uporablja se tudi za opremo, ki se uporablja pri skladiščenju nevarnih tekočin, kot ...
19. 3. 2021

Skladiščenje nevarnih odpadkov

SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOVOdpadke je treba skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti, tako da:- ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,- ne pride do mešanja odpadkov in- so odpadki primerni za obdelavo.Izvajati je treba ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje:- emisij snovi in ...
15. 3. 2021

Pred odpiranjem lahko gostinci vadijo manjšo rabo plastike

Gostinci se na julijsko omejitev rabe plastike za enkratno uporabo lahko pripravijo in dobijo znak GZS.
15. 3. 2021

Stranski proizvod ali odpadek

Predstavitev na primeru, kdaj je določena snov stranski proizvod in ne odpadek
04. 12. 2020

Sortirna analiza komunalnih odpadkov - obveznost za gospodarske javne službe

V Sloveniji je s prekinitvijo prisotna formalizirana sortirna analiza komunalnih odpadkov že od leta 2006. Analiza daje informacije o sestavi odpadkov, ki se jih zbere v okviru gospodarske javne službe in gredo v nadaljnjo obdelavo. Poznavanje te sestave je izrednega pomena, saj daje glavne informacije o snoveh, ki so v ...
30. 10. 2020

Slovenci na leto prižgemo okrog 16 milijonov sveč, od tega dve tretjini ob 1. novembru

Približuje se 1. november, ko se spominjamo naših pokojnih. V Sloveniji se na za ta dan prižge veliko sveč, ki na koncu postanejo odpadek. Ocenjuje se, da vsak Slovenec v povprečju prižge 8 sveč na leto, vsi skupaj pa okrog 16 milijonov, od tega naj bi dve tretjini nagrobnih sveč ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.