Ravnanje z odpadki

28. 7. 2021

Zakonska podlaga in skupine

Zakonsko podlago za izvajanje obveznosti ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) predstavljajo:   Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/2015) ( v nadaljevanju: Uredba) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 47/2016) Uredba ...
27. 7. 2021

Odpadna olja - obveznosti subjektov in pravilen način ravnanja

Ravnanje z odpadnimi olji predpisuje Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS št. 24/2012).Poleg te uredbe pa ravnanje z odpadnimi olji opredeljujeta še Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006 in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj ...
27. 7. 2021

Obračun cen komunalnih odpadkov - deležniki in uredba MEDO

Deležniki, ki sodelujejo pri sistemu oblikovanja cen ravnanja z odpadkiSistem oblikovanja cen zajema različne deležnike z različnimi interesi. Razumevanje interesov kot tudi odgovornosti različnih deležnikov je ključno za kvalitetno in smiselno uporabo predpisa tudi v primeru, ko morda zapisanega določila ne razumemo najbolje.Deležniki v sistemu oblikovanja cen ravnanja ...
29. 6. 2021

GZS pozvala MOP k pripravi strategije ravnanja z blatom

28. junij 2021Ljubljana, 28. junij 2021 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjamo, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS.Problematiko ravnanja z ...
14. 6. 2021

Vloga za pridobitev OVD za predelavo odpadkov

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov mora vsebovati podatke o:  Imenu in naslovu oz. firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja Klasifikacijskih številkah in količinah odpadkov, ki se bodo predelovali Predvidenem postopku in predvideni metodi predelave Kraju predelave odpadkov Napravi in njenem obratovanju, zlasti glede vplivov ...
14. 6. 2021

Predelava odpadkov po postopku R 10

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/08, 61/11) Predelava odpadkov po postopku R10 je vnos odpadkov – predvsem zemeljskega izkopa v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje stanja tal Vnos zemeljskega izkopa v tla se lahko ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ...
14. 6. 2021

Pošiljanje odpadkov po izdaji soglasja

Prijavitelj: Izpolni transportni dokument (dejanski datum pošiljke), tri delovne dni pred začetkom pošiljanja pošiljko najavi pošiljko na ministrstvo izvozne in ciljne države. Obdrži en izvod izpolnjenega transportnega dokumenta. Pošiljko odpadkov morajo spremljati naslednji dokumenti: soglasje (notifikacija), transportni obrazec, carinski dokumenti (za članice izven EU), opis nastanka odpadkov in okvirna sestava ...
02. 6. 2021

Postopek določitve številke odpadku

ŠESTMESTNA ŠTEVILČNA KODA :_ _ _ _ _ _nevarni odpadki označeni z zvezdico (*)_ _ _ _ _ _ GLAVNA SKUPINA : vir odpadka (20 skupin) glede na dejavnost_ _ _ _ _ _ PODSKUPINA : po posameznih področjih znotraj skupine_ _ _ _ _ _ PODSKUPINA : točno določen ...
31. 5. 2021

Postopek izdaje soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov

Postopek predhodne pisne prijave in soglasja velja za pošiljke naslednjih odpadkov:za vse odpadke, če so namenjeni za postopke odstranjevanja;za naslednje odpadke, če so namenjeni za postopke predelave:- odpadki, navedeni v Prilogi IV, ki vključuje med drugim tudi odpadke, navedene v prilogah II in VIII Baselske konvencije;- odpadki, navedeni ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.