Določitev številke odpadku

02. 5. 2022

Primer določitve številke odpadkov pri proizvodnji lesnih izdelkov

Pri proizvodnji lesnih izdelkov nastajajo odpadki iz poglavja 03 (odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, celuloze, papirja ter kartona in lepenke), podskupine 03 01 (odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva) kot žagovina, odrezki … Nastajajo pa tudi odpadna barva in laki in ostanki razredčil ...
29. 4. 2022

Primeri določitve številke odpadku za primer embalaže

Pred odločitvijo, katera oznaka odpadka za odpadno embalažo je najprimernejša, je treba oceniti, ali bi bilo treba odpadek dejansko sploh razvrstiti kot odpadno embalažo, ali pa bi ga bilo treba namesto tega razvrstiti glede na njegovo vsebino.
21. 4. 2022

Primer določitve številke plastični embalaži

Embalaža se nahaja po viru nastanka v 15. skupini (Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedena drugje). V 15. skupini sta možni dve podskupini: 15 01 (Embalaža vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) in 15 02 (Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne ...
20. 4. 2022

Obrazloženi seznam odpadkov

Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.V spodnji tabeli je ob vsaki vrsti odpadka dodano, ali je ta:absolutno nenevarni odpadek (ANN)absolutno nevarni odpadek (AN)zrcalno nenevarni odpadek (ZNN)zrcalno nevarni odpadek (ZN)

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 4. 2022

Dodelitev številke odpadku - nenevarni in nevarni odpadki

Odpadke, ki so na seznamu odpadkov opredeljeni kot nenevarni odpadki (nimajo zvezdice), se šteje za nenevarne odpadke.Odpadke, ki so na seznamu odpadkov opredeljeni kot nevarni odpadki (imajo zvezdico), se šteje za nevarne odpadke.Prepovedano je redčenje ali mešanje odpadkov z namenom znižanja koncentracije nevarnih snovi pod mejo, pri kateri ...
19. 4. 2022

Postopek določitve številke odpadku

OdgovornostZa dodelitev številke odpadku je odgovoren POVZROČITELJ ODPADKOV, razen v primeru prepuščanja odpadka, ko mu jo mora po tem postopku dodeliti zbiralec, ki odpadek prevzame.Številka odpadka:Številka odpadka je šestmestna številka s katero se odpadek razvrsti v seznam odpadkov. Seznam odpadkov:Seznam odpadkov je ključni dokument za razvrščanje ...
03. 5. 2021

Določitev številke odpadku v primeru odpadnih kovin

02 01 10 Odpadne kovine 12 01 01 Opilki in ostružki železa 12 01 02 Prah in delci železa 12 01 03 Opilki in ostružki barvnih kovin 12 01 04 Prah in delci barvnih kovin 12 01 05 Drobci in ostružki plastike 12 01 13 Odpadki iz varjenja 16 01 ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.