Gradbeni odpadki

06. 5. 2022

Kako odpadek postane gradbeni proizvod

Ana Mladenović, Alenka Mauko Pranjić, Primož OprčkalZavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane material
15. 11. 2021

Kaj dejansko spada med gradbene odpadke ?

Med gradbene odpadke sodijo :   17 01 Beton, opeke, ploščice in keramika 17 01 01 Beton 17 01 02 Opeke 17 01 03 Ploščice in keramika 17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in ...
14. 9. 2021

Priporočila za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitorNa gradbišču pridobljen nenevarni zemeljski izkop se lahko pod določenimi pogoji brez OVD ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah nastalih odpadkovČe za ...
14. 9. 2021

Obveznosti investitorja

Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiščuZa ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Ustrezno mora ravnati z zemeljskim izkopom, ločeno skladiščiti nastale odpadke, ...Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadkiPotrebo njegove izdelave določa 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ...
14. 6. 2021

Predelava odpadkov po postopku R 10

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/08, 61/11) Predelava odpadkov po postopku R10 je vnos odpadkov – predvsem zemeljskega izkopa v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje stanja tal Vnos zemeljskega izkopa v tla se lahko ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ...
15. 4. 2021

Razvrščanje gradbenih odpadkov

Obvestilo Evropske Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov (2018/C 124/01)
22. 9. 2020

Ključni problemi na področju ravnanja z gradbenimi odpadki

Izpostavljeni problemi na področju ravnanja z gradbenimi odpadkiSlaba vključitev problematike ravnanja z gradbenimi odpadki v fazah načrtovanja gradnje oz. rušenja ter izdelave projektne dokumentacije, povezane z ravnanjem z gradbenimi odpadkiNepoznavanje obveznosti ravnanja z gradbenimi odpadki s strani investitorjev, projektantov in izvajalcev gradbenih delNizka stopnja ločevanja na mestu ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.