Komunalni odpadki

16. 2. 2022

V Sloveniji se obeta izgradnja štirih sežigalnic komunalnih odpadkov

Vlada naj bi na eni od februarskih sej sprejela Uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Na tej podlagi bo objavljen javni razpis, s katerim bodo za 30 let podelili koncesije za štiri sežigalnice komunalnih odpadkov. Ena že več kot desetletje stoji v Celju, tej naj ...
05. 8. 2021

Obračun cen komunalnih odpadkov - stroški

Stroški vhodni podatki, elementi stroškov, uporaba vhodnih podatkov pri delitvi stroškov, splošni stroški, nepriznani stroški,… V tem poglavju se osredotočimo predvsem na neposredne stroške izvajanja storitev, saj pri slednjih (lahko) veljajo matematična pravila, ki zagotavljajo korektno porazdelitev stroškov med različnimi koristniki (občinami) iste javne službe. Vse ostale zahteve so ...
27. 7. 2021

Obračun cen komunalnih odpadkov - deležniki in uredba MEDO

Deležniki, ki sodelujejo pri sistemu oblikovanja cen ravnanja z odpadkiSistem oblikovanja cen zajema različne deležnike z različnimi interesi. Razumevanje interesov kot tudi odgovornosti različnih deležnikov je ključno za kvalitetno in smiselno uporabo predpisa tudi v primeru, ko morda zapisanega določila ne razumemo najbolje.Deležniki v sistemu oblikovanja cen ravnanja ...
04. 12. 2020

Sortirna analiza komunalnih odpadkov - obveznost za gospodarske javne službe

V Sloveniji je s prekinitvijo prisotna formalizirana sortirna analiza komunalnih odpadkov že od leta 2006. Analiza daje informacije o sestavi odpadkov, ki se jih zbere v okviru gospodarske javne službe in gredo v nadaljnjo obdelavo. Poznavanje te sestave je izrednega pomena, saj daje glavne informacije o snoveh, ki so v ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.