Nevarni odpadki

27. 7. 2021

Odpadna olja - obveznosti subjektov in pravilen način ravnanja

Ravnanje z odpadnimi olji predpisuje Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS št. 24/2012).Poleg te uredbe pa ravnanje z odpadnimi olji opredeljujeta še Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006 in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj ...
19. 3. 2021

Skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah

Za skladiščenje nevarnih tekočin se uporablja Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Nepremične posode so: - nepremični rezervoarji, - nepremične posode in - bazeni ali lagune. Uporablja se tudi za opremo, ki se uporablja pri skladiščenju nevarnih tekočin, kot ...
19. 3. 2021

Skladiščenje nevarnih odpadkov

SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOVOdpadke je treba skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti, tako da:- ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,- ne pride do mešanja odpadkov in- so odpadki primerni za obdelavo.Izvajati je treba ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje:- emisij snovi in ...
16. 4. 2020

Ravnanje z odpadki v času epidemije COVID-19

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2. COVID-19 je poimenovanje za bolezen, ki jo virus SARS-CoV-2 povzroča.Med epidemijo COVID-19 nastajajo odpadki, ki jih do sedaj nismo imeli v takem obsegu in ne vemo, kako ravnati z njimi.
04. 12. 2019

Navodila za ravnanje z odpadki, ki nastajajo v lekarnah

UvodV lekarnah lahko nastajajo odpadki pri:lekarniški dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil;preskrbi s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.