Ravnanje z odpadnimi olji

31. 1. 2022

Razvrstitev odpadnih olj

Ravnanje z odpadnimi olji predpisuje Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS št. 24/2012). Poleg te uredbe pa ravnanje z odpadnimi olji opredeljujeta še Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006 in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj ...
31. 1. 2022

Obveznosti subjektov

Obveznosti povzročiteljaPovzročitelj odpadnih olj mora zagotoviti zajem in ločeno zbiranje odpadnih olj. Odpadna olja mora skladiščiti v primerni embalaži, da se prepreči negativne vplive na okolje.Povzročitelj, pri katerem nastane več kot 500 litrov odpadnih olj na leto, mora oddajati odpadna olja na svojem prevzemnem mestu zbiralcu oz. izvajalcu ...
31. 1. 2022

Predelava in odstranjevanje odpadnih olj

PredelavaVečino odpadnih olj, ki jih zberemo v Sloveniji, se uporabi kot gorivo za energetsko izrabo (R1- Sosežig odpadkov). Nekaj odpadnega olja (manj kot 1%) pa se snovno predela po postopku R9 ( Ponovno rafiniranje olja ali drugi načini ponovne uporabe olja) (Slika 1). Slika 1: Shematski prikaz rafinacije odpadnih motornih ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.