Obvezno je vzpostaviti sistem ravnanja z odpadki

19. 6. 2018

Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetjih je postopek, ki vključuje ravnanje z odpadki od nastanka do oddaje zbiralcem ali predelovalcem, njihov popis, označevanje, predhodno skladiščenje in vse obveznosti, ki jih mora izpolnjevati povzročitelj, vključno z vodenjem evidenc in poročanjem.

Pomembno :

 • v popis odpadkov vključimo vse odpadke (komunalne odpadke in nekomunalne odpadke)
 • določimo številke odpadkov
 • ugotavljamo količine nastalih odpadkov
 • določimo velikost in število zabojnikov za začasno skladiščenje odpadkov
 • označimo zabojnike
 • določimo mesta za začasno skladiščenje odpadkov in jih označimo
 • s prevzemniki odpadkov sklenemo pogodbe o prevzemu odpadkov
 • izdelamo načrt gospodarjenja z odpadki
 • vzpostavimo evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi
 • letno poročamo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi
 • spremljamo zakonodajo
 • izobraževanje
 • ozaveščanje

Več v priročniku Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji, poglavje 3.17.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.