Odpadki - splošno

26. 9. 2022

Skrbnik varstva okolja po ZVO-2

Po ZVO-1 je bil to pooblaščenec za varstvo okolja (30. člen) in je bil predpisan za obratovanje naprave, v katerih se je opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega ali za obrat. Po ZVO-2 (66. člen) velja:Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110 ...
19. 8. 2022

Stranski proizvod ali odpadek

Predstavitev na primeru, kdaj je določena snov stranski proizvod in ne odpadek
28. 4. 2022

Spremembe na področju ravnanja z odpadki po ZVO-2

Za zagotavljanje varstva okolja in varstva ljudi je treba pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi izvajati ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki. Z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti je treba omogočiti prehod na krožno gospodarstvo. To ...
03. 3. 2022

Kaj pomeni, da organizacija deluje skladno s certifikatom ISO 9001:2015?

Z vzpostavitvijo sistema ISO organizacija prepozna cilje, tveganja in priložnosti za izboljševanje. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev po procesih je organizacija usmerjena tako na zunanje (odjemalci naših storitev) kot na notranje deležnike (zaposleni).Z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti organizacija posledično prepozna svoje pomanjkljivosti.S pomočjo orodja ISO 9001:2015 lahko tako ...
29. 6. 2021

GZS pozvala MOP k pripravi strategije ravnanja z blatom

28. junij 2021Ljubljana, 28. junij 2021 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjamo, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS.Problematiko ravnanja z ...
14. 6. 2021

Vloga za pridobitev OVD za predelavo odpadkov

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov mora vsebovati podatke o:  Imenu in naslovu oz. firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja Klasifikacijskih številkah in količinah odpadkov, ki se bodo predelovali Predvidenem postopku in predvideni metodi predelave Kraju predelave odpadkov Napravi in njenem obratovanju, zlasti glede vplivov ...
07. 4. 2021

Odpadki se dražijo - zakaj?

Prevladujoča dejavnika - krožna ekonomija in z njo apel Evropske komisije k reciklaži odpadkov v okviru EU, epidemija koronavirusa (kar vpliva na povečano porabo plastike) ter poslovanje družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2021

Med epidemijo številne nepravilnosti pri odlaganju odpadkov.

Veste, kam sodijo zobne ščetke, posteljnina, čevlji, cigareti, jajčna lupina?
19. 9. 2019

Robotika na področju ravnanja z odpadki

Digitalizacija in inteligentna robotika posegata tudi na področje ravnanja z odpadki. Za vas kot našega naročnika /naročnico objavljamo izjemno zanimiv prispevek na portalu e-Okolje, ki so ga pripravili raziskovalci iz oddelka za ravnanje z odpadki pri Univerzi v Leobnu.Robotika na področju ravnanja z odpadki

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.