Odpadna električna in elektronska oprema

17. 11. 2021

Odpadna električna in elektronska oprema iz dejavnosti

16 02 09* Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB 16 02 10* Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena z njimi in ni navedena v 16 02 09 16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike, HCFC, HFC 16 02 12* Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest 16 02 ...
15. 11. 2021

Obveznosti proizvajalcev, potrošnikov in distributerjev glede odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA električne in elektronske opreme (EE-OPREME)     Odgovornost za zagotavljanje ustreznega in pravilnega ravnanja z EEO in OEEO imajo proizvajalci EEO, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo na daljavo, opremo prvič dajo na trg Republike Slovenije. Pri tem velja, da se za proizvajalca šteje: proizvajalce ...
15. 11. 2021

Odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev

Električna in elektronska opremo je oprema, ki je za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje, in oprema za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj. OEEO iz gospodinjstev je OEEO, ki prihaja iz gospodinjstev, in OEEO, ki prihaja iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter ...
28. 7. 2021

Zakonska podlaga in skupine

Zakonsko podlago za izvajanje obveznosti ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) predstavljajo:   Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/2015) ( v nadaljevanju: Uredba) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 47/2016) Uredba ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.