Odpadna embalaža in plastika

01. 3. 2022

Ukrepi za obravnavo prisotnosti mikroplastike v okolju

Evropska komisija se pripravlja na ukrepe za obravnavo prisotnosti mikroplastike v okolju. Komisija je zdaj začela posvetovanje o onesnaževanju z mikroplastiko. Vsem deležnikom je dostopno, da izrazijo poglede na morebitno politiko boja proti onesnaževanju z mikroplastiko in poiščejo ukrepe za zmanjšanje njegovega vpliva na okolje. Svoja mnenja lahko oddate do ...
18. 2. 2022

Razlika med komunalno in nekomunalno odpadno embalažo

Odpadno embalažo se deli glede na vir nastanka in prevzemnika odpadkov na:Odpadno embalažo, ki je komunalni odpadekLočeno zbrana odpadna embalaža iz gospodinjstev in tem odpadkom po naravi in sestavi podobna ločeno zbrana odpadna embalaža iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja in pa odpadna ...
15. 12. 2021

Tudi plastenke in pločevinke kmalu kot povratna embalaža?

V Eko krogu poudarjajo, da se kavcijski sistem kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek ...
18. 8. 2021

Nova embalažna uredba iz aprila ni odpravila kopičenja odpadne komunalne embalaže

»Komunalna podjetja so še vedno deležna nerednega prevzema ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže kljub temu, da so zdaj vzpostavljene prav vse zakonske podlage, po katerih morajo DROE izpolnjevati svoje obveznosti prevzema embalaže,« pojasnjuje direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc.
18. 8. 2021

Na novo določeni tržni deleži DROE za drugo polovico 2021 in prvo polovico 2022

V drugi polovici letošnjega leta in prvi polovici leta 2022 veljajo nove obveznosti, ki jih je vlada sprejela pred kratkim. Predstavljene so v grafu - Tržni deleži družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) v 2021; vir MOP
15. 3. 2021

Pred odpiranjem lahko gostinci vadijo manjšo rabo plastike

Gostinci se na julijsko omejitev rabe plastike za enkratno uporabo lahko pripravijo in dobijo znak GZS.
27. 8. 2019

Kakšne priložnosti prinaša reciklaža odpadne plastike?

Prepoved izvoza odpadne plastike v države Vzhodne Azije pomeni predvsem za Evropo in Severno Ameriko nujen premik k medsektorskem povezovanju in razvoju novih tehnologij za reciklažo plastike ter razmislekom glede zamenjave plastičnih materialov s katerimi drugimi materiali pri proizvodnji izdelkov. Zelo zanimiv članek o tem na:https://www.linkedin.com ...
19. 6. 2019

Neenakopraven položaj domačih proizvajalcev vs. proizvajalcem iz tretjih držav

Hitra rast spletne prodaje v zadnjih letih pomeni tudi hitro rast vnosa proizvodov in embalaže na trg držav članic EU. Gre za proizvode in embalažo, ki niso predmet obremenitve z okoljskimi dajatvami in stroški za ravnanje s temi proizvodi po izteku njihove življenjske dobe. Navedeno povzroča rastoče večplastne negativne posledice ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.