Skladiščenje nevarnih odpadkov

Predogled vsebine

SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOV

Odpadke je treba skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti, tako da:

- ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,

- ne pride do mešanja odpadkov in

- so odpadki primerni za obdelavo.

Izvajati je treba ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje:

- emisij snovi ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.