Slovenci na leto prižgemo okrog 16 milijonov sveč, od tega dve tretjini ob 1. novembru

30. 10. 2020

Približuje se 1. november, ko se spominjamo naših pokojnih. V Sloveniji se na za ta dan prižge veliko sveč, ki na koncu postanejo odpadek. Ocenjuje se, da vsak Slovenec v povprečju prižge 8 sveč na leto, vsi skupaj pa okrog 16 milijonov, od tega naj bi dve tretjini nagrobnih sveč porabili 1. novembra, ob dnevu spomina na mrtve. Količina nagrobnih sveč, danih na trg sicer nakazuje trend zmanjševanja, v letu 2019 jih je bilo 15 % manj kot leta 2018.

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihova obdelava lahko povzroča škodljive vplive na okolje, predvsem emisije v zrak, vode, povzročanje hrupa, emisije izpušnih plinov pri transportu odpadnih nagrobnih sveč in nastajanje odpadkov. Največje težave povzroča kopičenje odpadnih sveč pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (velike količine skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč povečujejo tudi požarno ogroženost, kar se je pred časom pokazalo pri požarih odpadkov v različnih krajih). Po nekaterih ocenah smo za Hrvati in Poljaki tretji največji porabniki. Tradicijo prižiganje sveč v spomin pokojnikom v obsegu, ki odstopa od povprečja Evropske unije, poznajo še v Avstriji in na Portugalskem. Pri nakupu sveče kot simbola spomina in spoštovanja do pokojnih pogosto niti ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa, prej ali slej končal med odpadki.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ne spodbuja uvedbe posameznih tipov sveč ampak uporabnike poziva k trajnostnemu ravnanju. Vsak tip sveč ima tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti, vendar je najpomembnejše, da se za vse odpadne nagrobne sveče (katerega koli tipa), s pokopališč preko sistema zbiranja zagotovi obdelava pri izvajalcu, ki je za obdelavo usposobljen in ima ustrezna dovoljenja za tak postopek.

Ravnanje s svečami v Sloveniji - Reciklira se skoraj večina zbranih odpadnih sveč

Ravnanje s svečami je v Sloveniji urejeno tako, da skrb za predelavo zbranih sveč prevzemajo osebe, ki so sveče dale na slovenski trg (proizvajalci, uvozniki, trgovci). Ti so združeni v 4 skupne načrte ravnanja s svečami, tako da nosilec skupnega načrta uredi vse potrebno, da jih lahko zbiralec sveč prevzame in jih odda v predelavo. V Sloveniji sta registrirana dva zbiralca odpadnih nagrobnih sveč in dva predelovalca, vendar eden od njiju ne deluje več. Končni cilj predelave sveč, ki so jih zbiralci oddali podjetju za predelavo je pridobitev sekundarnih surovin, kot so parafin, PVC, kovine, steklo in druge vrste plastike, ki večinoma nadaljujejo svojo pot v ponovni proces novih proizvodov. Reciklira se skoraj večina zbranih odpadnih sveč.

Več na:ODPADNE SVEČE

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.