Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki

16. 4. 2018

Postopek vzpostavitve sistema ravnanja z odpadki je proces, ki  ga v podjetje uvajamo po korakih. Večja podjetja dandanes imajo ta sistem že bolj ali manj vzpostavljen, težava pa je pri manjših. Vredno pa je, da podjetje vloži določeno energijo tudi v vzpostavitev tega sistema, saj bo na ta način izpolnil obveznosti iz okoljske zakonodaje, bo pripravljen na obisk inšpektorja ter nenazadnje bo imel tudi stroške, ki niso neposredno povezani z njegovo dejavnostjo, pod nadzorom.

Pomembno :

 • v popis odpadkov vključimo vse odpadke (komunalne odpadke in nekomunalne odpadke)
 • določimo klasifikacijske številke odpadkov
 • ugotavljamo količine nastalih odpadkov
 • določimo velikost in število zabojnikov za začasno skladiščenje odpadkov
 • označimo zabojnike
 • določimo mesta za začasno skladiščenje odpadkov in jih označimo
 • s prevzemniki odpadkov sklenemo pogodbe o prevzemu odpadkov
 • izdelamo načrt gospodarjenja z odpadki
 • vzpostavimo evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi
 • letno poročamo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi
 • spremljamo zakonodajo
 • izobraževanje
 • ozaveščanje

Obširna navodila, postopkovniki in vprašalniki v pomoč pri vzpostavitvi sistema ravnanja z odpadki v priročniku Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji. 

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.