Vprašanja in odgovori

24. 6. 2022

Uvoz plastike iz tujine

Podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadne plastike, želi uvoziti plastiko, ki ima status odpadka iz Romunije (je članice EU). In sicer gre za en kamion plastike. Kakšen je postopek?Poleg tega bi romunsko podjetje želelo od nas zagotovilo, da smo mi predelovalec plastike in ne preprodajalec. Kako jim lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 6. 2022

Pravilno ravnanje s praznimi steklenicami od kemikalij

Kako naj ravnamo s praznimi steklenicami od kemikalij (metanol, kromžveplova kislina, ocetna kislina,..…)? Ali morajo iti na odvoz ali jih lahko umijemo in damo pod steklo?
13. 6. 2022

Zavezanec za plačilo embalažnine

Podjetje od kupcev (livarji iz Slovenije) dobi kose, ki so zapakirani v zaboje ter oviti s folijo ali s trakovi. To folijo nekaterim kupcem vračajo, večinoma pa jo zavržejo. Ko kose obdelajo (anodizacija), jih ponovno zapakirajo in povijejo z novo folijo (njihovo) ali pa povežejo z novimi trakovi. Ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2022

Naprave, ki povzročajo industrijske emisije

Podjetje ima OVD po 82. členu starega ZVO (za predelavo nenevarnih odpadkov) , in izvaja obratovalni monitoring za industrijske odpadne vode. Ali po novem ZVO-2 spadamo med naprave, ki povzročajo industrijske emisije (v vodo)? Podjetje ne dela z nevarnimi snovmi, vendar pa predobdeluje odpadke za sežig. Pri predobdelavi nastane odpadek 19 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 6. 2022

Pravno mnenje glede nedovoljenega odlaganja komunalnih odpadkov

Lastniki stanovanj imajo smetarnico izven stavbe bloka (čez cesto). Smetarnica je ograjena, s streho, zaščitena z vrati, ki so zaklenjena, od aprila dalje je nameščena varnostna ključavnica. Po opozorilu komunalnega podjetja, da so kesoni preveč polni, je ta namestil dodatne kesone (teh je tako več kot predvidevajo normativi za število ...
30. 5. 2022

Vključitev v organizacijo za skupno izpolnjevanje PRO iz naslova električne in elektronske opreme

Naše podjetje izdeluje elektroniko za izdelke za druga podjetja, v večini iz tujine. Torej tisti elektronski sklopi v vseh elektronskih izdelkih. Za nas izdelek, za druge polizdelek, ki ga mi ne moremo dati na trg med splošne uporabnike. V sami proizvodnji seveda nastajajo različni odpadki kot na primer karton, razni ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 5. 2022

Poslovnik in obratovalni dnevnik ločeno za posamezne lovilce olj

Imamo 3 lovilce olja. Zanima nas, če moramo imeti za vsak lovilec olj ločen poslovnik in obratovalni dnevnik ali lahko imamo en poslovnik in en obratovalni dnevnik, kamor vpisujemo dogodke za vse tri lovilce olj?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2022

Pristojna institucija za PVO

Kdo je po ZVO-2 pristojen za presojo vplivov na okolje? ARSO ali MOP?
20. 5. 2022

Izdelava izhodiščnega poročila

Za katere stavbe je treba delati izhodiščno poročilo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2022

Obratovali monitoring stanja tal in podzemne vode

Kako določimo obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.