Vprašanja in odgovori

16. 4. 2021

Izjava o skladnosti embalaže

Za katero vrsto embalaže in od koga potrebujemo izjavo o skladnosti embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2021

Registracija in poročanje o embalaži, dani na trg, po spremembah Uredbe o embalaži

Glede na zadnje spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo ( Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12.4.2021) nas zanima, kdaj se moramo sedaj registrirati na ARSO kot proizvajalec in poročati o embalaži, ki je dana prvič na trg?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2021

Zavezanec za monitoring stanja podzemne vode

Ali podjetje zapade v Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode samo v primeru, če odpadno vodo odvaja posredno oz. neposredno v podzemne vode? Predvidevamo, da če se odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo, je ta pravilnik nerelevanten.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2021

Odlaganje plenic, ki so okužene

Med katere odpadke sodijo plenice stanovalcev, ki so kužne (ESBL, MRSA….)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2021

Pravi kriteriji za poročanje

Ali mora pravna oseba, ki je povzročitelj odpadkov, poročilo o nastalih odpadkih in ravanju z njimi oddati če preseže VSE spodnje pogoje ali če preseže ENEGA od njih:- nastalo je več kot 10 ton odpadkov;- nastalo je več kot 5 kg nevarnih odpadkov;- zaposlovali so več kot 10 zaposlenih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 3. 2021

Letno poročanje o odpadkih ter gradbeni odpadki

Kje in kako poročamo o količini gradbenih odpadkov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 3. 2021

Poročanje o paletah, ki krožijo (vračljiva embalaža)

Imamo palete, ki krožijo. Kdaj se taka paleta evidentira kot dana na slovenski trg?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 3. 2021

Kdo je zavezanec za poročanje o količini embalaže?

V podjetju nastaja odpadna embalaža predvsem v proizvodnem procesu (embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi, druga embalaža, ki ne vsebuje nevarnih snovi). Za prevzem in odvoz nevarnih in posebnih odpadkov imamo sklenjeno pogodbo, o vseh odpeljanih količinah vodimo evidenco. Zanima me, ali imamo kakšne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 3. 2021

Odpadki skupine 15, ki se pojavljajo tudi v zdravstvu

Zanima me, zakaj ste dali 15 01 07 v skupno kategorijo 15 01 06? Običajno združujejo 15 01 02 in 04 v mešano embalažo 15 01 06

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 3. 2021

Dajanje embalaže v pomet po 25. in 34. členu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Kakšna je razlika, če dajemo embalažo v pomet po 25.ali po 34. členu Uredbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.