Vprašanja in odgovori

18. 1. 2021

Obvezna registracija v nemški javni embalažni register

Kaj pomeni LUCID No. for EU Dual disposal system?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 1. 2021

Kemikalija kot odpadek

Kdaj postane kemikalija odpadek in v katerih primerih lahko kemikalijo, ki nam pri uporabi ostane, ponovno uporabimo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2021

Skladiščenje odpadkov

Kakšna je razlika med skladiščenjem v zaprtem prostoru in skladiščenjem na prostem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 1. 2021

Ponovna uporaba zemeljskega izkopa

Na gradbišču imamo večjo količino zemeljskega izkopa, vendar manj od 30.000 m3. Izkop ni onesnažen. Gre za zemljišče, ki je bilo v kmetijski rabi. Izkop želimo ponovno uporabiti za nasipavanje (zunanje ureditve) na stavbnih zemljiščih različnih investitorjev. Uredbi, ki se nanašata na zadevo, takšno uporabo omogočata, vendar je praksa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Obveznosti v zvezi z okoljsko dajatvijo zaradi onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Kdo, kdaj in kako se plačuje okoljsko dajatev zaradi onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 12. 2020

Dovoljenje za predelavo po postopku R12 in R12/R13

Lahko podjetje, ki ima dovoljenje za predelavo po postopku R12 in R12/R13, uvozi odpadno železo po R12 oz. R12/R13?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 11. 2020

Proizvajalčeva razširjena odgovornost - novosti od 1.1.2021

Kaj bo od 1.1.2021 novega v zvezi s proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 11. 2020

Proizvajalčeva razširjena odgovornost - na koga se nanaša?

Na koga se nanaša proizvajalčeva razširjena odgovornost po ZVO-1J?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 11. 2020

Odgovornost za okoljsko škodo

Kdo je odgovoren za okoljsko škodo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 11. 2020

Obveznosti, če dajemo embalažo v promet

Kakšne so obveznosti, če damo v promet manj kot 15.000 kg embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.