Vprašanja in odgovori

08. 4. 2020

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo ob okuženem pacientu s COVID

Kako ravnamo z odpadki, ki nastanejo ob pozitivnem pacientu s COVID?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 4. 2020

Ravnanje z infektivnimi odpadki, okuženimi z COVID-19?

Kako v podjetju ravnati z zaščitnimi maskami in rokavicami (COVID)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 3. 2020

Nalepke kot embalaža

1. Se nalepke, ki jih nalepimo na izdana zdravila, da označimo pravilno uporabo zdravila, smatrajo kot embalaža, dana prvič na trg?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 2. 2020

Poročanje v primeru uvoza kovinske žice

Kovinsko embalažo (žico) uvozimo na slovenski trg in z njo ovijemo bale, ki jo uporabimo. Polovica količine te bale gre posredniku, ta pa jih pošlje ven iz Slovenije. Je v tem primeru treba poročati o količini embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 2. 2020

Obveznosti poročanja v primeru proizvodnje piva

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo piva. Pivo pakirajo v steklenice (kupljene pri slovenskem proizvajalcu), in v karton (kupljen pri slovenskem proizvajalcu). Zanima me, kdo mora poročati o embalažnini - slovenski proizvajalec steklenic in kartona ali podjetje (pivovarna), ki je te steklenice napolnilo in zapakiralo' Zamaške za steklenice pa kupujejo na Nizozemskem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2020

Pobiranje odpadne embalaže

Kako naj si razlagamo, da je DROE dolžna pobrati vso leseno odpadno embalažo po 25. in 34. členu za svoje zavezance, če zavezanci odpadne embalaže po 25. členu nimajo na dvorišču, na komunalah pa se je tudi zbere bore malo (dobrih 1000 ton na letnem nivoju pri vseh komunalah).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 11. 2019

Vodenje interne evidence o oddaji posameznih frakcij

Imamo situacijo: sobarice iz enega nadstropja vsak dan zberejo določeno količino ločenih odpadkov (papir, steklenice, plastenke) in jih ob koncu delavnika ločene odložijo v naše centralno začasno skladišče.Ali moramo voditi evidenco, koliko posamezne frakcije je bilo zbrane in oddane v začasno skladišče, sploh glede na dejstvo, da so vse ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2019

Odpadki v gostinstvu

Kakšne obveznosti ima glede ravnanja z odpadki in glede oddaje odpadkov gostilna? Se to tretira kot komunalni/nekomunalni odpadek in ali se je treba (vsaj za kuhinjske odpadke) povezati s pooblaščeno družbo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2019

Zbiranje odpadnih kemikalij

Lahko odpadne kemikalije zbiramo v plastični embalaži, na kateri je samo znak za nevarnost brez navedbe, katere odpadne kemikalije se nahajajo v plastenki?
15. 5. 2019

Nevarna odpadna embalaža

Imamo odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek po 16. členu uredbe ( 15 01 10*). Ali je to ta embalaža, ki zapade pod 2. odstavek 36. člena uredbe - embalaža, v katero je embalirano nevarno blago - in se moramo vključiti v DROE, čeprav ne presegamo meje 15t embalaže? je embalaža, ki je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.