Vprašanja in odgovori

28. 7. 2021

Obvezno poročanje o paletah, ki jih sami proizvajamo

Proizvajamo furnir, ki ga zlagamo na palete, ki jih izdelamo sami. Zapakirane palete ovijemo še s folijo. Prodajamo v tujino in v Slovenijo .Ali smo zavezani poročati za palete , ki smo jih dali na domači trg?Kaj pa folija?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 7. 2021

Mejne vrednosti legionel v pitni vodi

Imam vprašanje glede mejne vrednost legionel v pitni vodi in v vodi zobozdravniških stolov (oboje v zdravstveni ustanovi). Po smernicah NIJZ je najvišja mejna vrednost 100 CFU/100 ml in v tej merski enoti tudi dobimo rezultate iz laboratorija. Včasih se je podajalo v drugačni enoti in sicer CFU/ml ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 7. 2021

Poročanje v primeru vračljive embalaže

Kupimo embalažo (npr. plastične palete, pokrove) od tujih dobaviteljev. To isto embalažo potem mi damo mi prazno slovenskim dobaviteljem, oni nam naredijo polizdelek in nam vrnejo embalažo ter njihov polizdelek. Te polizdelke mi vgradimo in dobimo končni izdelek ter ga kasneje prodamo tujim kupcem. Ko je embalaža zlomljena ali obrabljena ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2021

Oblikovanje cene omrežnine

Zakaj je oblikovanje cene omrežnine pri vodovodu drugačno kot pri kanalizacijskem omrežju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2021

Odvisnost omrežnine od porabe vode

Ali je omrežnina odvisna od porabe vode?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2021

Odpadno železo kot odpadna embalaža

Podjetje se ukvarja z uvozom strojev in mehanizacije iz Azije in želi urediti obveznosti, skladno z novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži.Mehanizacija pride z ladijskim prevozom v ladijskih kontejnerjih. Z namenom, da je prostor v kontejnerju čim bolj izkoriščen, pridejo stroji naloženi eden na drugega s pomočjo železne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 6. 2021

Zaračunavanje za prevzem mešanih komunalnih odpadkov

Če izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke in za omenjene odpadke ne potrebujemo evidenčnega lista, se sprašujemo, ali izvajalec javne službe za prevzem odpadkov zaračuna storitev (je treba odstranitev odpadka plačati) ali je prevzem iz njihove strani brezplačen (v tem primeru me zanima za vse komunalne odpadke, ki jih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 6. 2021

Shranjevanje nekomunalne embalaže iz zdravstvene dejavnosti

Kako lahko shranjujemo embalažo (15 01 01 in 15 01 02) iz zdravstvene dejavnosti (nekomunalno embalažo)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 6. 2021

38. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

V podjetju smo v dilemi pri praktični izvedbi 38. člena.V 38. členu uredbe je navedena obveznost proizvajalca, ki samostojno izpolnjuje PRO, da seznani vsakega končnega uporabnika z možnostjo brezplačnega vračila embalaže. Vračilo embalaže se lahko zgodi neposredno ob dobavi embaliranega blaga ali pozneje na za to določenem mestu. Kaj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2021

Dovoljenje za predelavo po postopku R12 in R12/R13

Lahko podjetje, ki ima dovoljenje za predelavo po postopku R12 in R12/R13, uvozi odpadno železo po R12 oz. R12/R13?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.