Vprašanja in odgovori

15. 9. 2020

Kdaj odpadna embalaža ni nevarna?

Kdaj se šteje, da odpadna embalaža ne vsebuje več ostankov nevarnega blaga oziroma je onesnažena z nevarnimi snovmi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 8. 2020

Vodno dovoljenje

Kdo in v katerih primerih potrebuje vodno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 8. 2020

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki

Ali je ravnanje z gradbenimi odpadki lahko tudi del načrta gospodarjenja z odpadki, ali ga je treba posebej pripraviti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 7. 2020

Načrt ravnanja z odpadnimi olji

Ali mora nekdo, ki ima odpadna olja, imeti izdelani načrt ravnanja z odpadnimi olji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 7. 2020

Obveznosti manjših gospodarskih subjektov glede odpadne embalaže

Ali morajo manjši s.p.ji in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo za odpadno embalažo skleniti pogodbo o oddaji te embalaže, ki nastajajo iz naslova njihove dejavnosti z embalažno družbo in njej plačevati embalažnino, ali lahko te majhne količine odpadne embalaže prepuščajo komunalni javni službi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 6. 2020

Zagotavljanje zabojnikov

Ali mora izvajalec gostinske dejavnosti imeti zabojnik za ločeno zbiranje papirja, embalaže, steklene embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 6. 2020

Odlaganje odpadkov iz dejavnosti na ekološki otok

Ali lahko trgovina in gostilna odlaga odpadno embalažo in ostale odpadne frakcije iz dejavnosti na ekološki odtok?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2020

Klasifikacijska številka odpadka - žepasti filtri

Pod katero klasifikacijsko številko spadajo odpadni žepasti filtri prezračevalnih sistemov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2020

Onesnaženost odpadne embalaže

Kdaj se šteje, da odpadna embalaža ne vsebuje več ostankov nevarnega blaga oziroma je onesnažena z nevarnimi snovmi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2020

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo ob okuženem pacientu s COVID

Kako ravnamo z odpadki, ki nastanejo ob pozitivnem pacientu s COVID?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.