Vprašanja in odgovori

04. 10. 2019

Odpadki v gostinstvu

Kakšne obveznosti ima glede ravnanja z odpadki in glede oddaje odpadkov gostilna? Se to tretira kot komunalni/nekomunalni odpadek in ali se je treba (vsaj za kuhinjske odpadke) povezati s pooblaščeno družbo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2019

Zbiranje odpadnih kemikalij

Lahko odpadne kemikalije zbiramo v plastični embalaži, na kateri je samo znak za nevarnost brez navedbe, katere odpadne kemikalije se nahajajo v plastenki?
15. 5. 2019

Nevarna odpadna embalaža

Imamo odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek po 16. členu uredbe ( 15 01 10*). Ali je to ta embalaža, ki zapade pod 2. odstavek 36. člena uredbe - embalaža, v katero je embalirano nevarno blago - in se moramo vključiti v DROE, čeprav ne presegamo meje 15t embalaže? je embalaža, ki je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 3. 2019

Poročanje o embalaži

O čem mora do 31. marca poročati proizvajalec embalaže, o čem pa proizvajalec zdravil?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 1. 2019

Poročilo o odpadkih

Kdo mora po novem poročati do 31. marca 2019?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 11. 2018

Plačilo okoljske dajatve za servisno embalažo

Smo podjetje, ki je zavezano za ravnanje z odpadno embalažo glede na trenutno veljavno Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže glede na 5. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 6. 2018

Kuhinjski odpadki

Kakšna je razlika med kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstva in kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane iz gostinstva?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 5. 2018

Pranje vozila

Kaj moramo upoštevati (glede okoljskih zahtev) v primeru, da bi želeli osebna službena vozila prati na lastnem dvorišču?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2018

Odpadna električna in elektronska oprema

Pod katero klasifikacijsko številko razvrstimo odpadno električno in elektronsko opremo, ki nastane v javnem sektorju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2018

Shranjevanje nekomunalne embalaže

Ali se lahko začasno shranjuje embalažo (15 01 01 in 15 01 02) iz zdravstvene dejavnosti (nekomunalno embalažo) (v ločenih kontejnerjih) poleg drugih odpadkov iz zdravstva v zbiralnici odpadkov iz zdravstva? Oziroma kako je pravilno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.