Vprašanja in odgovori

26. 9. 2022

Okoljska dajatev v primeru nabave prenosnih računalnikov

Avtor: Alen Kitek

Smo računovodski servis. V letu 2022 bomo iz tujine nabavili petnajst prenosnih računalnikov, ki so na seznamu električne in elektronske opreme, za katero se plačuje okoljska dajatev. Zanima nas, ali bomo morali prijaviti dejavnost in predložiti obračun okoljske dajatve?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2022

Zaprtje oz. odstranitev odlagališča odpadkov

Kako postopamo, če želimo zapreti odlagališče odpadkov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 9. 2022

Vodenje evidence po pridobljenih količinah embalaže

Avtor: Alen Kitek

Kot pridobitelja embaliranega blaga nas zanima, ali lahko vodimo evidence po pridobljenih količinah embalaže v embaliranem blagu in ne po prodaji blaga. Vodenje evidenc na takšen način se nam zdi lažje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 9. 2022

Plačilo okoljske dajatve za dobavljene barve

Avtor: Alen Kitek

V tujini smo nabavili večjo količino barve, ki jo bomo uporabili v našem proizvodnem procesu. Zanima nas, ali moramo plačati okoljsko dajatev, glede na to, da barve ne bomo nanašali na zgradbe, njihovo opremo in vgrajene dele ter povezane strukture?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 9. 2022

Ostanek v proizvodnji - kaj z njim?

V proizvodnji nam ostaja plastična pena, ki jo mi sedaj v oddamo kot odpadek. Kontaktiralo nas je eno podjetje, ki bi peno lahko uporabljali za zaščito njihovih izdelkov brez kake spremembe.Kako izvedemo ta proces?Jim peno enostavno prodamo, podarimo? Je potrebno kako dovoljenje, papirji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 8. 2022

Analiza odpadka z nevarnimi lastnostmi

Kdo da odpadek na analizo, da se določi, da nima nevarnih lastnosti in kdo je plačnik analize? Investitor ali izvajalec?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 8. 2022

Odpadne lesene palete

Odpadne lese palete nam je odvažala embalažna družba pod klasifikacijsko številko 15 01 03 in smo seveda plačali odvoz ter prejeli evidenčni listSedaj le-te en del (tudi poškodovane) prodajamo – izstavimo račun in prejmemo evidenčni list; vendar pod klasifikacijsko številko 17 02 01 Ali je po vaše ta klasifikacijska številka ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 8. 2022

Odpadne kemikalije v zdravstvu

Kaj naredijo z odpadnimi kemikalijami v zdravstvu? Kakšna obdelava sledi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 8. 2022

Premeščanje sedimentov - mulja

Kako je s premeščanjem sedimentov-mulja v akumulacijskem jezeru znotraj akumulacije oziroma znotraj vodnega zemljišča, kakšni so postopki za izvedbo tega oz. katera dovoljenja/soglasja so potrebna za to?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 7. 2022

Oddaja uporabljenih nevarnih odpadnih igel

Kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in predelovalec v sortirnici smo v procesih tako zbiranja kot predelave iz procesa ločili nevarne odpadne igle, ki bi naj sodile pod klasifikacijsko številko odpadka 18 01 03*. Te igle so bile namreč med odpadki, ki sem ne sodijo. Gre za že uporabljene igle ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.