Vprašanja in odgovori

02. 7. 2020

Obveznosti manjših gospodarskih subjektov glede odpadne embalaže

Ali morajo manjši s.p.ji in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo za odpadno embalažo skleniti pogodbo o oddaji te embalaže, ki nastajajo iz naslova njihove dejavnosti z embalažno družbo in njej plačevati embalažnino, ali lahko te majhne količine odpadne embalaže prepuščajo komunalni javni službi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 6. 2020

Zagotavljanje zabojnikov

Ali mora izvajalec gostinske dejavnosti imeti zabojnik za ločeno zbiranje papirja, embalaže, steklene embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 6. 2020

Odlaganje odpadkov iz dejavnosti na ekološki otok

Ali lahko trgovina in gostilna odlaga odpadno embalažo in ostale odpadne frakcije iz dejavnosti na ekološki odtok?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2020

Klasifikacijska številka odpadka - žepasti filtri

Pod katero klasifikacijsko številko spadajo odpadni žepasti filtri prezračevalnih sistemov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2020

Onesnaženost odpadne embalaže

Kdaj se šteje, da odpadna embalaža ne vsebuje več ostankov nevarnega blaga oziroma je onesnažena z nevarnimi snovmi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2020

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo ob okuženem pacientu s COVID

Kako ravnamo z odpadki, ki nastanejo ob pozitivnem pacientu s COVID?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 4. 2020

Ravnanje z infektivnimi odpadki, okuženimi z COVID-19?

Kako v podjetju ravnati z zaščitnimi maskami in rokavicami (COVID)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 3. 2020

Nalepke kot embalaža

1. Se nalepke, ki jih nalepimo na izdana zdravila, da označimo pravilno uporabo zdravila, smatrajo kot embalaža, dana prvič na trg?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 2. 2020

Poročanje v primeru uvoza kovinske žice

Kovinsko embalažo (žico) uvozimo na slovenski trg in z njo ovijemo bale, ki jo uporabimo. Polovica količine te bale gre posredniku, ta pa jih pošlje ven iz Slovenije. Je v tem primeru treba poročati o količini embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 2. 2020

Obveznosti poročanja v primeru proizvodnje piva

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo piva. Pivo pakirajo v steklenice (kupljene pri slovenskem proizvajalcu), in v karton (kupljen pri slovenskem proizvajalcu). Zanima me, kdo mora poročati o embalažnini - slovenski proizvajalec steklenic in kartona ali podjetje (pivovarna), ki je te steklenice napolnilo in zapakiralo' Zamaške za steklenice pa kupujejo na Nizozemskem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.