Vprašanja in odgovori

08. 4. 2018

Shranjevanje nekomunalne embalaže

Ali se lahko začasno shranjuje embalažo (15 01 01 in 15 01 02) iz zdravstvene dejavnosti (nekomunalno embalažo) (v ločenih kontejnerjih) poleg drugih odpadkov iz zdravstva v zbiralnici odpadkov iz zdravstva? Oziroma kako je pravilno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 3. 2018

Pogodba za odvoz komunalnih odpadkov

V ceni zbiranja komunalnih odpadkov za fizične in pravne osebe (ki je enaka za vse) je zajeto zbiranje: MKO, ME, papirja, stekla. Za BIOO se zaračunava posebej. Ali je za odvoz komunalnih odpadkov pri pravnih osebah treba skleniti pogodbo? Ali je pogodba potrebna samo za odvoz odpadkov iz dejavnosti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 2. 2018

Prevzem odpadka s strani izvajalca javne službe

Poraja se mi vprašanje o prevzemu odpadkov s strani izvajalca javne službe. Če izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke in za omenjene odpadke ne potrebujemo evidenčnega lista, se sprašujem, ali izvajalec javne službe za prevzem odpadkov zaračuna storitev (je treba odstranitev odpadka plačati) ali je prevzem iz njihove strani ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 2. 2018

Odvoz komunalnih odpadkov ter odpadkov iz dejavnosti

Na kakšen način poteka v praksi odvoz komunalnih odpadkov in odpadkov iz dejavnosti, če je odpadek enak, npr. steklena embalaža (v gostinstvu), papir in karton?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 2. 2018

Klasifikacija odpadkov v zdravstvu

Kako je z odpadki v zdravstvu? Zanimajo me predvsem ostanki zdravil, tablet, tekočin. Kam jih uvrstiti - med kemikalije ali kot ostanke zdravil 09 ali 06?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.